Gállok – ett gammalt kulturlandskap


Med tanke på det läger Kolonierna anordnar i helgen har jag sammanställt en länksamling från området. Jag har under några år haft ambitionen av att tvätta bort begreppet “vildmark” från Gállok där järnmalmsgruvan planeras mellan byarna Björkholmen och Randijaur vid Lilla Lule älv.

En vildmark, tidigare totalt orörd av människor, är mycket lättare att exploatera och utnyttja än ett kuturlandskap. Och Gállok är ingen vildmark, verkligen inte. Långt innan Upplandsslätten låg dränkt under vatten rådde febril aktivitet på denna plats i Sábme. Det var samer och samernas förfäder som bodde och här verkade, vilket tyvärr inte anses ha samma tyngd som om det varit germanska folkstammar som befolkat Sverige och lämnat gravhögar och runstenar efter sig.

Dessutom ansåg Sverige att samerna egentligen inte kunde äga och förvalta mark. Att de inte dög till det på samma vis som svenskarna gjorde eftersom de ju tillhörde en lägre stående och förtappad ras vilken ju hur som helst skulle “utgå”. I och med det kunde landstölden genomföras smidigt och storskaligt, utan några hörbara protester.

Jag har haft ambition att belysa hur området i och vid Gállok såg ut så långt källorna sträcker sig, vem som levde här, hur de levde och hur det kom sig att den samiska kulturen i Gállok upphörde. I länkarna nedan kan du mer eller mindre kronologiskt följa den historia området har. Du får stå ut med vissa upprepingar i länksamlingens senare del 🙂

Det hela börjar med vilka spår det finns kvar av den gamla samiska kulturen. Offergrottan, en plats som för samerna var lika helig som Uppsala domkyrka, men som trots det dränktes av Vattenfall. Armborsten är en av få kvarvarande föremål som visar den typ av jaktvapen som samerna använde. Lavtäkterna visar hur samerna fällde lavrika tallar på myrarna för att kunna försörja renarna med mat vissa särskilt besvärliga vårvintrar. Lämningarna av timmerkåtorna som jag hittade den 30 maj 2012 visar hur de bodde. Gunilla Påhlsdotter är en många som bodde och verkade på detta område som låg i centrum av det område som kallades Tjäruborgarens land.


Offergrotta vid Átjek, Gállok

Armborst från Tjäruborgarens land

Samiska avtryck i Gállok

Arkeologi i Gállok

Timmerkåtor

Renskötaren Gunilla Påhlsdotter

Samisk by i Gállok

På ett samiskt skatteland 1724

Jag är tacksam om du vill bidra med en summa för att hjälpa till med fler skildringar från dåtid och nutid från denna del av Sverige. En landsdel och en kultur som är minimalt nämnd i historieböckerna, sorgligt nog.
Tor L. Tuorda Swish: 0702300955

Tack på förhand 🙂


Träffar: 311

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *