Samiska avtryck i Gállok


For på en liten skidtur med dotter Astrid härförleden. Vi startade vid masten i Gállok och skidrade efter myrlandet ner mot sjön Gállokjávrre. Passerade platsen för den ena av de två nedmultnade timmerkåtorna, korsade sjön och for förbi den andra kåtalämningen och sedan upp i gammelskogen i öster.

Allt land, förutom den begränsade gammelskogen på berglandet, består av tallplantager, sk. självföryngringar och plöjda sk. föryngringsytor (skogsbrukets begrepp). Inga skogar med andra ord. Bara tallsamlingar.

På tallåkrarna går det inte att hitta några äldre träd med spår efter våra samiska förfäder som bott och verkat här, likt barktäkter, spår efter att någon tagit slöjdämnen, ristat, med mera. På myrlandet fanns dock några spår kvar. Lavtäkter, som vittnar om att förfäderna för länge sedan fällt några lavrika tallar och/eller granar för att utfodra sina renar med under någon speciellt svår vinter.


Här finns viss gammelskog kvar. Smala träd som under lång tid växt i den närings- och syrefattiga myrmiljön. Några smaltallar kan säkert vara upp mot fyra hundra år gamla!

Träffar: 310

5 svar på ”Samiska avtryck i Gállok”

 1. Bra. Så mycket bättre det blev!
  Det är målet med kolonialismen, att få oss att mista vår själ.
  Statskyrkan jobbade hårt på det.
  Læstadius m fl var boten mot det (norrlandsläseriet, väckelsen).
  Men även Lestaius har man snackat skit om. Givetvis.
  Filmen Kautokeinoupproret är den bästa filmen om oss här någonsin gjord.
  Sameblod får ursäkta.
  Gaup är grundlig, allt Leæstadius säger i filmen är bokstavligen korrekt.
  Och än en gång, det spelar ingen roll om du kallar dig svensk eller same.
  Historien är densamma.
  Den rasistiska klyvningen är statens vidriga påhitt.
  Sverige är det sista landet med statligt sanktionerad rasism!

 2. Du skriver om “samerna” som om du betraktar dessa aom “dom”.
  Avskilda från dig själv.
  Ja, så tror jag de flesta ser på sin bakgrund här i norr.
  Som om det berörde någon annan än oss sjäva.
  Så långt har det gått med förnekandet av vår plats, vårt berättigande.
  Vi ger inte ens oss själva ett värde och en plats i historien.
  Det var just det som var målet med svensk skolundervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *