Kolonial skillnad på samer och samer

lolonial skillnad på samer och samer

Det är en tydlig kolonial skillnad på samer och samer. Hur Sverige ser på, och kategoriserar, det samiska folket. Vissa i folkgruppen anses vara mer äkta än andra, fortfarande. Ett faktum som också delar av den akademiska forskarvärlden anammar.

Att kritisera rådande samhällssystem och till och med göra fysiskt motstånd mot orättvisor, obefintlig klimatpolitik, skogsmissbruk, onödiga gruvor, med mera, är inte så populärt. Därför har jag blivit mordhotad två gånger för i första hand mitt motstånd mot den planerade gruvan i Gállok. Gruvfrågan har också bidragit till att jag fått stora mängder skit kastat på på mig i sociala medier, både från öppna och slutna troll. Anonyma förmågor har också lämnat in orosanmälan till socialtjänsten och påstått att mina två yngsta barn farit illa av min aktivism. Att jag är en olämplig förälder och att barnen underförstått borde omplaceras till en lämpligare familj. Anonymt brev har skickats till min sambo om att jag vänsterprasslar. Någon har vid flera tillfällen saboterat min fasta egendom, men också stulit saker som jag äger. Folk har med tydligt kroppsspråk visat bottenlös avsky mot att jag bär lulesamisk kolt.

kolonial skillnad på samer och samer

Hat, hot, sabotage och stölder hade fått andra människor att trappa ner sitt engagemang och sluta bry sig. Men det är det som trollen, hatarna, de historielösa och de faktaresistenta vill. Därför fortätter jag. För exploateringarna av naturen på traditionella samiska marker fortsätter värre än någonsin. Störningarna av i första hand skotrar i mina hemmamarker vid Kvikkjokk tar alla rekord, liksom frekvensen av nya bosättare och planerna på ett vulgärt och för den gamla fjällbyn totalt malplacerat jättehotell.

All skit har genom åren gett negativa effekter på min hälsa med panikångestattacker, depression och en TIA för drygt ett år sedan.

Kolonial skillnad på samer och samer

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har gett ut sin rapport om hatbrott mot samer, som de gjort på uppdrag av förra regeringen. Bra och viktigt! Hur vissa individer, alltför många, behandlar både renskötande samer och deras renar, är vidrigt. Jag håller med om de åtgärder som rapporten föreslår, läs här.

Dock finns ingen same utan renar och samebytillhörighet
med i BRÅ:s undersökning.

Detsamma gäller den hälsoundersökning som gjordes vid Umeå universitet 2020 med anledning av de psykologiska effekter som den planerade gruvan i Gállok kunde ge. Jag blev kallad till en intervju, där jag på ett ungefär berättade samma sak som jag skrivit här ovan, men min intervju förkastades när intervjuarna förstod att jag inte var medlem i en sameby.
Forskarna uppgav senare något i stil med att det ju bara hade varit en förberedande intervju innan de riktiga intervjuerna började. De tog, eller jag gav dem, en hel del av min tid, men i själva forskningsresultatet fick jag inte synas.

Jag drar paralleller till alla de svenska forskare som vällde in i lulesamisk område kring förra sekelskiftet, men också in i mitten av 1900-talet, vilka förväntade sig full service från de samiska familjerna som de besökte och skulle forska om. De ville ha mat och boende och att samerna skulle ställa upp på att fotograferas och intervjuas. Och samerna ställde upp och var synnerligen gästfria, för det är så man behandlar besökare, men samerna fick ingenting tillbaka. På fotografier där de figurerade, vilka senare kom att hjälpa akademikerna i deras karriärer, står det bara lapp här, och lapp där. Inga personnamn. Forskaren Axel Hamberg tog rekord i osynliggörande.

Vilket skallindex månne?

Samer utanför samebyarna räknas inte. Aldrig. Inte ens de samer som har sina rötter i den till Gállok närliggande byn Björkholmen, vilka kommer att bli tvångsfördrivna om gruvan blir verklighet. Som får sina marker slukade, antingen av dagbrottet, eller täckta av gigantiska sprängstensdeponier eller gruvans sandmagasin (damm med giftiga restprodukter).

Koppargruvan Aitiks enorma sandmagasin med en cocktail av giftiga tungmetaller.

Både BRÅ och den där hälsoundersökningen är tydligt koloniala med samma gradskillnad mellan samer som den svenska staten bestämde i sin renbeteslag 1928 då endast de renskötande samerna räknades som samer. Övriga ansågs som oäkta hybrider. Majoriteten i lappbyarna kastades därför ut ur gemenskapen och förlorade sina möjligheter och rättigheter till att kunna leva som de och deras förfäder alltid hade gjort. De tvångsassimilerades. Hur de här samernas efterkommande lever och mår är det ingen som bryr sig om.

Den svenska statens finurliga reducering av samerna till förmån för det som svenska ämbetsmän, svenska forskare och svenska politiker ansåg vara en högre stående kultur – den svenska – blev verklighet. Sveriges vidriga kulturella folkmord genomfördes administrativt. Det skedde tyst och var synnerligen effektivt.

Staten, genom sina institutioner, förvaltar det osynliggörande som staten själv gett upphov till. En del samer hakar på, märkligt nog.

Visst hopp sätter jag dock till Sanningkommissionen för det samiska folket, där alla samer välkomnades att lämna vittnesmål (sista inlämningsdag var den 31 maj. Där samer intervjuade samer. Kanske kan kommissionens arbete äntligen ge ett avkoloniserat perspektiv på en historia där alla samer ges möjlighet att samsas om utrymmet. Om renmarkskommitttén törs föreslå att vi samer som bor, lever och verkar i Sábme ska få vara med och dela på markerna, som ju är en förutsättning för kulturskapande kunskapsöverföring, det återstår att se.
.

Mer på bloggen:
Turist på egna marker
SVT:s Historien om Sverige är en rasistisk produktion

Om du vill stödja mitt oberoende bloggande kan du skicka ett belopp på Swish, 0702300955
Varma tack 💚

.

#samer #hybrider #oäkta #rasism #kolonialism #kolonial #hälsa #hat #hot #troll #mordhot #hälsa #forskning #sverige #sweden #samebyar #äkta #sábme #kvikkjokk #jokkmokk #jåhkåmåhkke

.Visningar: 155

2 svar på ”Kolonial skillnad på samer och samer”

  1. Tack för att du orkar kämpa!🙏🏻Visst var samerna först att befolka Sverige efter istiden, inte var det ”svenskarna”?
    Laponia området gränsar väl nära Kvikkjokk? Vad säger Unesco om gruva i närheten av Världsarvet?
    Blev många frågor då tankarna snurrar om orättvisor o förföljelser som du är utsatt för!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *