Den Heliga Äganderätten

Den Heliga Äganderätten av skog är verkligen prio ett för alla partier som styr Sverige idag, men också för centerpartiet. Allra mest för centern som i olika regeringskonstellationer alltid tryckt på att just ägandet är det viktigast av allt, som ska värnas och kämpas för med näbbar och klor.

Skogsägande är också viktigt för övriga riksdagspartier, förutom kanske vänsterpartiet som om de fått ensamt inflytande troligen förstatligat all privatägd skogsmark och låtit den övergå i Sveaskog och Statens Fastighetsverk vilka fått ännu mer areal att kalhugga, markbereda och plantera enligt det svenska skogsbrukets vansinnesmodell.

Äganderätt som häleri

Men ägandet av skogsmarken, åtminstone i nordligaste delen av Sverige, är inget ägande. Det är häleri. Det svenska folkets skogsbolag, och alla andra skogsbolag i Sáme ednam ägnar sig åt är i sanning ett storskaligt häleri. Detta på på marker som den svenska staten stal av det samiska folket för kring 150 år sedan. Först med ett par lagar som gjorde det enskilda samiska ägandet kollektivt, sedan kom själva rofferiet. Land Grabbing på engelska.

Avvittringen, di svenskes Land Grabbing

Stölden kallades avvittringen. All samiskt ägd mark som var indelad i så kallade lappskatteland blev med en massa bläckdoppanden och drag med gåspennorna tvärhastigt svenskarnas. Hej hopp så lätt stölden gick!

För stöld var det. Innan svearna alls kände till att det fanns ett Sábme, och samerna själva förvaltade markerna, existerade dock inget ägande. Ingen samisk person gick omkring och pekade på en sjö, ett bergland eller en myr och sa, “Det där är mitt!”. Samerna förvaltade markerna som de på riktigt ansåg vara besjälade och heliga. De brukade skogslanden, utan att förbruka dem. De bytte land sinsemellan. Drog gränserna mellan de land som de brukade efter bäckar eller älvar, en sjö eller berglandens översta toppar. Inga upphuggna linjer som löpte spikraka genom skogarna. En modell för att skilja områden som kolonialmakterna alltid begagnar sig av. Rakt och tydligt ska det vara. Som mellan delstater och stater i Amerika och Afrika.


Spåren efter de tusentals år av samiskt brukande går idag knappt att skönja.

I Sverige hyllas kungarna

Ägandenormen är en kolonial konstruktion som den svenska staten tvingat på mitt folk. En stat som med stor nit, under mängder av olika kungar och under hundratals år ägnat sig åt krig och erövringar där hundratusentals män fått sätta liven till för galningarnas maktambitioner. “Nu är Skåne vårt. Gud vare prisad!” och: “Nu äger vi Polen!” och så under tidig vikingatid: “Nu gör vi Ryssland!”. Med mera. I SVT:s storsatning Historien om Sverige ägnas mest åt hyllningar av kungar och deras krig, har jag hört från de som har sett serien.

Moder Sveas enda värde

Moder Svea äger. Med våld äger. Det är det enda Moder Svea vet. Den där rullstensåsen är min, säger Moder Svea. Den kalavverkar jag. Sedan använder jag min bulldozer för att schakta ut kullen. Jag behöver grus till min nya väg. Den där malmkroppen spränger jag bort. Jag behöver järn till min nya järnväg. Den där älvdalen dämmer jag över. Jag behöver elström till mina nya lok. Allt är mitt, säger Moder Svea, och jag kan göra vad jag vill med allt. Jag kalavverkar all skog jag kan för att sälja och få pengar.

För pengar är det enda värde som Moder Svea känner.

Hur kommer det sig att äganderätten nonchaleras så flagrant av samtliga riksdagspartier när det gäller just samiskt ägande?

Samer tvångsförflyttas också idag

Den enorma markstälden skedde för länge sedan och vi kan väl inte rå för det, säger någon. Och visst, så är det, men det har inte gjorts någon tillstymmelse till att korrigera stölden och ge tillbaks någonting av stödgodset av någon regering efter att stölden begicks. Tvärt om. Exploateringarna eskalerar nu värre än någonsin. Detta i den så kallade gröna omställningens namn. Ännu idag förvisas och tvångsförflyttas samer från sina hem. Senast i Liikavaara, utanför Gällivare, där Boliden nu sprängt den första salvan till sin nya koppargruva.

Sanningen är att det inte existerar någon som helst politik som värnar urfolket samerna. Det är noll och ingenting. Och om någon samisk organisation eller privatperson önskar få till någon föränding mot den skövlarhysteri som råder, eller få tillbaks några av sina gamla rättigheter, måste de dra den svenska staten i domstol.


Den Heliga Äganderätten för Sverige är det som styr allt. Inte ett uns av FN-deklarationer eller mänskliga urfolksrättigheter eller vad de tidigare ägarna tycker.

.

Källor: När staten stal marken När vi var samer Stulet Land

.Visningar: 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *