Forum för levande historia fortbildar om samer

Forum för levande historie folkbildar pedagoger om samer

Forum för levande historia fortbildar skolpersonal om rasismen mot samer. “Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt och hur ser det ut i dag? Hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?”

Här är länk till den kostnadsfria fortbildningen som sker på Zoom den 14 juni (sista anmälningdag den 10 juni)

“Välkommen till en fortbildning för lärare och annan skolpersonal om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att ta del av ett nytt stödmaterial om rasism mot samer. Fortbildningen innehåller även en presentation av en studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) om hatbrott mot samer.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

För vem?

För verksamma lärare och annan skolpersonal på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning.

Frågor

Har du några frågor om fortbildningen kontakta fortbildning@levandehistoria.se

Om fortbildningen:

Rasism mot samer har funnits under lång tid i Sverige. Även om samerna idag erkänns som ett urfolk och utgör en av Sveriges officiella minoriteter förekommer fortfarande fientliga attityder och diskriminering mot samer. Dessutom är allmänhetens kunskap om samisk historia och kultur ofta begränsad.


För att motverka rasistiska föreställningar om samer och skapa en mer inkluderande skolmiljö behöver lärare och annan skolpersonal ha god kännedom både om den svenska statens förtryck av samer genom historien och det samiska folkets situation idag.”


I våra tider när osynliggörandet av samer tar alla rekord, när det saknas politik i Sveriges riksdag som på något vis gynnar EU:s enda urfolk, när hat, avundsjuka, respektlöshet, faktaresistens och historielöshet bara ökar och boostar rasismen mot samer, är det oerhört glädjande att Forum för levande historia fortbildar om samer och engagerar sig som de nu gör. Fantastiskt!

Skolpersonal är suveräna till att själva baka in element av lärande i den undervisning de ger sina elever. Om lärarkåren tar denna fortbildning på allvar, och att den blir ständigt återkommande, kommer rasismen att klinga av i takt med att kunskaperna om samisk kultur och samisk historia växer. Så också med nya riksdagspolitiker och tjänstepersoner på det flertusenhövdade regeringskansliet.


Mer läsning:

För Sverige i tidenVisningar: 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *