Inlandsbanan restaureras med giftiga slipers

inlandsbanan restaureras med giftiga slipers

Inlandsbanan restaureras med giftiga slipers på grund av NATO och industrin. Det ska gå fort, och då kör man med välbeprövande giftmetoder. Varför inte använda DDT?

Svarta och stinkande

När man åker E45:an vid Jokkmokk syns högar med slipers längs Inlandsbanan. Med jämna mellanrum ligger de vid rälsen. Svarta och stinkande.

Jokkmokk Mining Distict

Ruttnande slipers ska bytas ut, så tågen kan kan köra 100-130 kilometer i timmen. Inlandsbanan restaureras med giftiga slipers så att lokets vagnar kan lasta tyngre laster. Det kräver NATO. Det ska gå fort att transportera stridsvagnar genom inlandet. Det kräver industrin som sysslar med den så kallade gröna omställningen. Det kräver de blivande gruvorna, som den i Gállok, och resten av alla gruvor i näringens önskedröm, gruvklustret, Jokkmokk Mining District.

Skogsbruket lär också bli glada när de lättare, snabbare och billigare kan skövla de sista urskogarna, de fjällnära. Det ska vara effektivt, och “miljövänligt”. Men då måste också Inlandsbanan elektrifieras. Om nu elen egentligen är så mycket bättre än dieseln?

Inlandsbanan började byggas ungefär samtidigt som Avvittringen var genomförd i Jokkmokks socken. Avvittringen var en stöld av privatägd egendom. Sverige kom successivt att stjäla hela Sápmi. Alla skatteland som ägdes av samer blev med några penndrag Sveriges. En stöld som saknar motstycke i svensk historia. Kolonialismens triumf. Och så fortsätter det.

Inlandsbanan restaureras med giftiga slipers

Rälsen bidrar till att Jokkmokk och Sábme nu kan parasiteras ännu effektivare än någonsin tidigare. Miljoner ton timmer och miljoner ton malm på stambanan. Nu är det Inlandsbanans tur. Och fort ska det gå. Ren panik! Det finns ingen ände på utsugningen. Ingen ände på äcklet.

De sliprar som ska tryckas in under Inlandsbanans räls är behandlade med kreosot. Från Kemikalieinspektionens hemsida:

“Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera ämnen som har hälsofarliga egenskaper. Ämnena antracen, fluoranten, pyren och fenantren i kreosot har så kallade PBT-egenskaper, de är långlivade (persistenta), kan lagras i levande vävnad (bioackumulerbara) och är giftiga (toxiska). För dessa ämnen gäller generellt att de är farliga under lång tid efter träets behandling.”

Det har genom åren varit våldsam debatt om kreosots giftighet, som PFAS idag. Att vräka ut miljoner slipers med giftet i norra Sverige är så horribelt förbannat galet att det saknar motstycke. Det är inte så noga “här uppe”. What Local People?

Huvudsaken är att Sverige effektivt får ut råvaran från de stulna markerna. Att Inlandsbanan restaureras med giftiga slipers få man ta. Det finns inga alternativ till kreosot, lär trafikverket försvara sig med om det här kommer i tidningarna.

.

#kreosot #inlandsbanan #slipers #trafikverket #gift #kolonialism #sápmi #parasitering


Visningar: 152

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *