Historien om en skogshare

Jag har för vana att varje vecka på min vägg på Facebook lägga ut en djurbild. Ingen bildtext, bara veckonummer och namnet på själva djuret. Eftersom folk visat intresse för den senaste publiceringen följer här berättelsen om hur bilden blev till:

År 1988 råkade jag se en hare ligga i sin lega på vallen nedanför min mormor Signes hus i Kvikkjokk. Trygg låg den där dag efter dag. Så var den borta en kort period. Hade väl något alternativt viloställe som den använde. Kanske störningarna av pulkåkande barn, skidåkare, skotrar och kyrkobesökande mormor blev för mycket?

Efter någon dag återvände den dock till sin vanliga daglega vid den lilla stenen. Jag tog några bilder på fri hand, sedan med stativ. Tryggade den genom att i etapper närma mig, gåendes i snön. I april försvann haren helt från sin lega och i maj kom barmarken. Jag såg några harar här och där vid hus, bodar och vallar där det tidigt började grönska. Kanske det var någon av dem?

I slutet av november såg jag den igen. Otroligt nog låg den på exakt samma ställe. Haren hade undgått berguvens klor och rävars käftar.

Visits: 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *