Djuret v49: hermelin

04/12/2017

Natur

Tagged: , , , , ,


Träffar: 68


Historien om en skogshare

02/12/2017

Natur

Tagged: , ,


Jag har för vana att varje vecka på min vägg på Facebook lägga ut en djurbild. Ingen bildtext, bara veckonummer och namnet på själva djuret. Eftersom folk visat intresse för den senaste publiceringen följer här berättelsen om hur bilden blev

Read More →


Vita djur

20/12/2015

Natur

Tagged: , , , , , , ,


Träffar: 8397


Djurfotografi i Kvikkjokk

27/05/2015

Natur

Tagged: , , , ,


En naturfotografs vardag i forskningens eldorado Kvikkjokk… Träffar: 17


Harar i Kvikkjokk

25/05/2015

Natur

Tagged: , , , ,


Det sjuder av liv i Kvikkjokk, åtminstone i växt- och djurriket. Ett femtontal harar springer runt mellan byns gräsmattor och dikesrenar, eller var än det spirar det minsta lilla. Några sarvar letar också efter läckra primörer och i den gulbruna

Read More →


Aldrig lugn och ro i maj

14/05/2015

Miljöförstörning, Natur, Politik

Tagged: , , , , , , , ,


Knappt har den så kallade björnforskningen avslutats innan nästa helvete tar vid. Sedan 1994 har majmånaderna och junis början präglats av helikoptersurr kring Kvikkjokk och i nationalparken Sarek och andra stora delar av Jokkmokks kommun. Helikoptrar som i trädtoppshöjd förföljt björnar

Read More →


Flitig djurbevakare

20/04/2015

Miljöförstörning, Natur

Tagged: , , , , , ,


På Blackälvens sargade och gyttjiga strand syns fem rådjur dricka ur denna del av Lilla Lule älv. En älv som efter den passerat turbinerna i Seitevare kraftstation rinner vidare efter Vattenfalls totalreglerade vattendrag ner till Luleå och Bottenviken. Det är på

Read More →Tor Lennart Tuorda

Tor Lennart Tuorda med fjället Fieres i bakgrunden.

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag