Sveaskog vill kalavverka marker som stulits från samerna

Kolonialism är när en nation tar över en annan nations territorium och låter sin egen befolkning flytta in och bosätta sig på de nya markerna. Den starkare nationen exploaterar därefter de erövrade naturresurserna och påtvingar den egen kulturen, ekonomin och språket till det ursprungliga folket. 

Kolonialismen var ett personligt skäl till att jag, tillsammans med fem andra aktivister från Extinction Rebellion Sverige, ockuperade Sveaskogs huvudkontor i Stockholm i några minuter.

Sveaskog valdes som mål för aktionen på grund av att det är statens och skattebetalarnas eget skogsbolag. Vi hade förstås också kunnat välja Fastighetsverket, som ansvarar för skogsmarker som staten säger sig äga väster om den så kallade Odlingsgränsen och som skövlar fjällnära skogar. De bägge bolagen ingick tidigare i Domänverket, som också gjort sig kända för storskaliga skövlingar.

Dock är Sveaskog och Fastighetsverket bara två av många skogsbolag som beter sig lika hemskt.

Detta var en symbolhandling för att visa hur kolonialmakten Sverige och dess skogsbolag ockuperat och parasiterat vårt territorium i fyra hundra år. Vi lämnade över en vräkningsorder.

Foto: Extinction Rebellion Sverige.

Det är oerhört värdefullt att vi fått Extinction Rebellion Sverige på vår sida. En växande stor, välorganiserad och proffsig organisation. Tiden för artigt mjäkande är över. Nu ska vi tvinga Sveaskog att sluta avverka gammelskogar i Sápmi. Om det kräver att Sveaskogs ägardirektiv ändras, eller att bolaget på andra sätt upphör med sitt skövlande, är det politikernas sak att ansvara för. Generellt måste den så kallade frivilligheten i skogsbruket upphöra. En frivillighet som säger att skogsbruket själva ska ansvara för avsättningar av biologiskt värdefulla skogar och att miljömålen är likställda de ekonomiska målen. Trots att flera decennier passerat har denna naiva politik inte alls fungerat.

Det är Henrik Andersson, renskötare från Gällivare skogssameby, som vi har att tacka för samarbetet med XR Sverige. Utan Henriks idoga upplysning om dittills okända förhållanden mellan skogsbruket och renskötseln hade det fortsatt Business as Ususal.

Henrik Andersson utanför Sveaskogs huvudkontor på Torsgatan i Stockholm på XR:s Novemberupproret 2020. Foto: Extinction Rebellion Sverige.

Samtidigt med vår aktion blommade motståndet upp mot Sveaskogs planerade 1000 fotbollsplaner stora skövling på Luokta Mávas samebys marker i Arjeplogs kommun. Läs om vad som hänt och skriv gärna under protestlistan.

Sveaskog slår på pausläget, men ingenting hindrar dem att skövla andra områden och att återkomma vid en senare tidpunkt till sitt mål av artrika och för renarna viktiga betesskogar i Luokta Mávas. Det är så de fungerar. samebyn är beredda att gå till domstol för att skydda markerna.

Visningar: 97

12 svar på ”Sveaskog vill kalavverka marker som stulits från samerna”

  1. Ja, men just nu saknas ett rättvisande namn på dem som blivit bestulna.
   Svenskar och samer… är bara tröttsamt.

  1. Att Sydamerika har två tydligt skilda folkgrupper, “first nation” och Europeiska invandrare.
   Norra Sverige har har en befolkning, avsiktligt splittrad av statlig rasism, just för att sabotera all form av protest mot den koloniala utsugningen.
   Man måste ha koll på läget för att förstå vad man ska göra.

 1. Tack för denna text. Inte en enda svensk borde yttra sig om Bolsonaro och regnskogen utan att känna detta som pågår hemma i ”vårt” land.

 2. Det här skulle varit samhällsomdanande, om man här med “samerna” menade samma sak som kungen på 1600-talet (lapparna); “människor som åker skidor”, ungefär, typ alla i norra Sverige (förutom de uppskickade prästerna).
  När kungen skulle “tala med lapparna” åkte han till dåtida centrum i norr, Lövånger
  Men efter 1928 så är samerna en mycket marginell företeelse i statens ögon.
  Praktiskt…
  Så den här sortens miniprotester skiter de allra flesta totalt i.
  Särskilt makthavare.
  Förutom om det riskerar skada Sveriges anseende internationellt vad gäller “indigenous people”.
  Ett i sammanhanget helt galet begrepp, eftersom det inte finns två skilda folkslag i norr.
  Det är tvärtemot den största förlusten i allt om man går på den utifrån påklistrade koloniala synen på oss i norr.
  Sista spiken i kistan.
  Men jag är otroligt imponerad.
  Gläds år det lilla som görs.
  Att inte alla gett upp.
  Men det man tror på bör vara väl genomtänkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *