Samefolket – De glömda ackjorna är historia

ackja-sarek

I tidningen Samefolket nr.3 2012 skriver Åsa Lindstrand om att de glömda ackjorna är historia (se längst ner). Den samiska historian som så länge osynliggjorts och nonchalerats. Spåren finns och visar en rik samisk historia, men det gäller att hitta dem i ett vidsträckta fjäll- och skogslandskap.

När fjällens glaciärer smälter i allt snabbare takt tinar allt fler fynd fram. Varje år under de senaste decennierna har pilspetsar, hela pilar, men också hela pilbågar upptäkts vid glaciärkanterna.

Ackjor är samiska pulkor som drogs av härkar, kastrerade tama rentjurar. Artikelns ackjor hittades under den smältande glaciären Oarjep Ruohtesjiegŋa i Sareks nationalpark på 1960-talet. De tillhörde troligen lulesamiska vildrensjägare. Jägare som på glaciären, eller i någon kall glaciärspricka, hade förvarat kött i ackjorna. Kött från byten som de fällt med pilbåge.

Ackjorna som visas i artikeln är minst 500 år gamla. Framtinade och upptäktsbara på grund av klimatförändringarna. Ackjorna i Sarek kommer från tiden innan den typ av storskalig renskötsel startade, som vi känner den idag. De tillverkades och brukades långt innan den svenska staten kände till att Sábme fanns.

Skatten

Tidigare skattade förfäderna och förmödrarna med skinn av ekorre, hermelin, mård och räv. År 1605 kom torrfisk och torrkött att gälla för att gälda skatten. En skattevaluta som förfäderna och förmödrarna tvingades betala för att alls få bruka sina skatteland och det krävdes mycket kött från Sábme. Den svenska kolonialmaktens arméer behövde mängder av mat under sina fälttåg i Europa.

Renen

Dragare, bärare, lockdjur, köttdjur och mjölkproducent. Renen har funnits vid förfädernas och förmödrarnas sida under mycket lång tid.

Vildmark


Det gäller att vi själva synliggör vår historia för någon statsmakt lär inte göra det. Tvärtom. Om markerna kan fortsätta att betraktas som orörd vildmark, ett terra incognita utan några arkeologiska fynd efter människor, går de lättare att exploatera och förstöra.

Samefolket

Tidningen Samefolket är en högklassig publikation. Lysande texter på svenska och på alla de samiska språken och en suverän formgivning. Det är ytterst märkligt att tidningen inte har fler prenumeranter?! Klicka här för att få Samefolket i din brevlåda!

Samefolkets digitaliseringsprojekt

Tillsammans med två projektmedarbetare jobbar jag nu i ett digitaliseringsprojekt. Hela Samefolkets utgivning från 1904 ska kunna läsas digitals. Samefolkets arkiv med tiotusentals stillbilder kommer göras digitalt. Också denna artikel. Det är stort och roligt att få vara en del av 😀

Följ gärna Samefolket Arkiv på Facebook och Instagram där vi lagt ut faksimiler och fotokopior från den över hundraåriga utgivningen.

Läs gärna fler artiklar på denna blogg, som Myren ett historisk arkiv.

Läs denna fenomenalt spännnande artikel! Författaren Yngve Ryd refereras till. Hans intervjuer av gamla samer ger ljus om vad som kan ha hänt på glaciären i Sarek någon gång under 1500-talet med de glömda ackjorna.


De glömda ackjorna är historia.

Visningar: 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *