Sveaskogs vintermassaker

Sveriges största skogsägare Sveaskogs mest föraktade djur är älgen. Den är ett skadedjur, anser skogsbolaget. Värsta marodörerna anser Sveaskog att älgkor med kalv/kalvar är. På ett stort område sydost om Vuollerim i Jokkmokk och Bodens kommuner får därför jakt bedrivas ända till den 31 januari.

Det är obegripligt att Länsstyrelsen i Norrbotten gett Sveaskog tillstånd att jaga älg på vintern på marker skogsbolaget säger sig äga. Det är djupt oetiskt att jaga älg på vintern. Sånt gjorde folk i byarna som höll på att svälta ihjäl på 1800-talet. Men nu, 2021, hur i helvete är det möjligt?!

Under förra vintern var detta ett av de områden som Sveaskog sökte tillstånd att skyddsjaga älg på med hjälp av helikopter. Först fick Sveaskog nej för skyddsjakten från Länsstyrelsen i Norrbotten, men Naturvårdsverket gav Sveaskog rätt. Ärendet skickades då tillbaka till länsstyrelsen som avslog igen. Då överklagade Sveaskog beslutet till Förvaltningsrätten, enligt tidningen Jaktjournalen. Förvaltningsrätten gav slutligen Sveaskog rätt att skyddsjaga i april 2020 enligt Tidningen Jakt & jägare. Man kan för sin inre syn se en förmåga med älgstudsare sittandes bältad vid en uppdragen sidodörr på helikoptern och sikta på älgkon och hennes kalvar nedanför medan flygmaskinen hovrar över älgarna. Hur långt ifrån är helikoptern? Fälls kon först, eller kalvarna? En vintermassaker på älgar. Hur i helvete är det möjligt?!

På vintern betar älgarna helst vide-, björk- och rönnkvistar, men eftersom bland andra Sveriges största skogsägare Sveaskog gjort om nästan all skog till tallplanteringar, finns här endast tallkvistar att äta.

Kalvarna når ofta inte upp till tallkvistarna så därför bryter älgkon ner topparna på de mindre tallarna på Sveaskogs plantager. Topparna smäller av i kylan, och en så kallad betesskada är ett faktum.

Men som jag och många med mig skrivit under de senaste fyra decennierna, typ, är att de enorma kalhyggena med tallar inte är några skogar utan tallplantager. Det spelar ingen roll hur mycket propaganda som skogslobbyn matar ut. En plantage är en plantage och en skog en skog. Det är sagolikt korkat att det finns så många politiker som inte fattar det.

Borta är alla lövträd, all ved, alla slöjdämnen, alla lågor, alla torrfuror, alla boträd, alla lappmesar, spillkråkor, dvärgbägarlavar, talltickor och tusentals andra arter. Här kan nu bara ett fåtal arter leva, där tallen dominerar. Det biologiska mångfalden är utrotad och skogens underjordiska ekosystem ruttnar sakta i jorden medan metangas och koldioxid tränger sig upp i luften. Tallar i raka rader är det enda som erbjuds som mat för vinterns älgar. De har inget annat. De kan inte välja något annat. Detta är en modell som riksdagen har bestämt ska gälla och som bland andra Sveaskog nitiskt anammar. Hur i helvete är det möjligt?!

Vi måste tvinga regering och riksdag till att ändra Sveaskogs, och helst också Fastighetsverkets, ägardirektiv.
Sveaskog härjar öster om den så kallade odlingsgränsen och Fastighetsverket väster om. Tidigare hette de båda skogsbolagen Domänverket.

Eftersom det är skattebetalarna/väljarna i det här landet som äger dessa hänsynslösa skogsbolag måste en förändring ske. Nu.

Om du vill stödja denna bloggs fortlevnad vore jag tacksam om du vill swisha ett belopp till 0702300955

Tack på förhand för ditt stöd 🙂

/Tor

#sveaskog #svpol #skogsstyrelsen #skogsmissbruket #deforestationsweden #skyddaskogen #klimatsmartmedskog #standwithluoktomávas #deforestation #skogstokig #kalhygge #skogsskövling #climatejustice #noplanetb #ekoparker #indigenousrights #skogtillnyttaföralla #naturvård #skogsavverkning #climatecrisis #extinctionrebellion #fastighetsverketVisningar: 131

47 svar på ”Sveaskogs vintermassaker”

 1. Först tar människan djurens hem och skog och sedan dödar människan djuren som äter deras monokultur industry skog.

 2. Hej Tor!
  Stöder till fullo ett avslut på denna idioti, detta barbari, okloka människor som lägger sig i…

 3. Det är lögner och till stor del snedvriden fakta som denne man skriver. Ta reda på vad som är sant istället

  1. Varför inte istället berätta vad som är lögner.
   Är det lögn att älgarna äter och förstör tallplantorna? Att de hellre äter löv (som det finns)? Att Sveaskog vill skjuta bort fler älgar? Från helikopter! Att den biologiska mångfalden utarmas med plantager?
   Ja, berätta gärna.

 4. Det är en ren katastrof. Skogsbolagen ser bara vinster, inte konsekvenser av avverkningarna. Numera känner jag knappt igen min egen by i norra Jämtland. Kalavverkat ända in mot ladugårdarna. Skogsbolagen ha åkt på bananskal genom hela den svenska lagstiftningen hur länge som helst. Regering och riksdag har inte agerat. Som fiskare har jag noterat hur illa de så kallade strandbårderna har skötts. Bäckvattnet blir varmare, insektsproduktionen sinar och öringen dör. Det finns det hur många exempel som helst på i det här landet. Vissa mindre nogräknade politiker önskar mer avverkning och fler gruvor…Lättast så??! Allt ska tas nu. Politikerna ska se till att folk får jobb, inte utöva destruktion.

 5. Bör vara straffbart att sprida sådan okunskap till således andra förmodligen lika- eller ännu mer okunnigare. Sveaskog med andra markägare gör ett jättejobb med älgförvaltningen.

   1. Berätta gärna hur du hade gjort ett bättre jobb. Hur ser din bild av en bra älgförvaltning ut?

 6. Har du pratat med de mindre och medelstora skogsägarna innan du skrev detta? Det finns manga som inte ser älg som ett skadedjur men som aktivt jobbar med att bevara RASE och inte bara ett par ynka träd utan hundratals, just eftersom ifall det finns tillräckligt med rönn, ek osv. sa blir betesskadorna mindre pa tallarna. Dessutom är manga av dem jägare eller arrenderar ut jakten och har intresse av viltvard pa sina marker.

  De stora bovarna här är de stora skogsbolagen som fullständigt struntar i allting annat utom maximal vinst. De är-var t.o.m. pa länsstyrelsen i Jämtland om att fa maximal tilldelning av jaktkvoter utan hänsyn till andra omraden. Enligt jaktlagen 4§ ska man, för att ha rätt att jaga sa mycket ocksa vidta de atgärder som krävs fär att älgstammen ska ma bra. Tror du att de stora skogsbolagen brydde sig? De lyfter inte ens lilltan för detta! Sa istället blir det sa att de mindre skogsägarna föder upp älgar som de stora bolagen försöker skjuta av pa sina älgovänliga marker. Och allt i fint samarbete med länsstyrelsen i Jämtland.

  (nej, jag bor inte i Sverige, denna informationen har jag fatt fran en skogsägare och jägare som bor i Jämtland, men ta du och kolla upp med andra i din närhet!)

  1. Vinst…
   Vad är det?
   Vad som är vinst beror på vilken tidshorisont man utgår från.
   Och vem som räknar.
   Extra tydligt här.
   Skog runt polcirkeln tar minst hundra år på sig.
   Biltjuvens vinstkalkyler skiljer sig kraftigt från den seriöse investeraren med strikt kontroll och krav på långsiktig avkastning på investerade surt förvärvade penningar.
   Norra Sverige har med socialism och kommunism jagat bort de flesta som kan denna konst, kloka kapitalister i kritstreck, som kan räkna rätt.
   Även om vi innerst inne är kapitalister allihop.
   Vem vill göra dåliga inköp till sig och sitt hushåll…?

 7. Bra skrivet! Jag undrar dock varför du riktar din ilska mot länsstyrelsen när länsstyrelsen två gånger avslagit Sveaskogs ansökan. (Länsstyrelsen har därmed gjort vad de kunnat för att förhindra denna barbariska jakt). Som du själv skriver var det först Naturvårdsverket och därefter Förvaltningsrätten som godkände Sveaskogs överklaganden, vilket ogiltigförklarade länsstyrelsens avslag.

  1. Tack! När det gällde helikoptermassakern ifjol sa länsstyrelsen nej två gånger, och det var ju bra, men den nu pågående vinterjakten, med jägare på skidor eller till fots, tillåter de.

  1. Det verkar som att man genom åren successivt tänjt på hur långt man kan gå i sitt skövlande, både vad gäller skog och älgar. Eftersom ingen naturvårdande myndighet sagt stopp, och opinionen varir för svag, har de kunnat köra på. Tror inte det beror på ett generationsskifte. De verkar vara stöpta i samma mall allihop tyvärr…

 8. Inte bra. Äter själv vilt älg o den men äter gärna veg. Inte OK med jakt denna tid av året. Mångfalden av träsorter borta beklagligt. De ansvariga skogsbolagen i denna del av världen borde ta konsekvenserna av kalhyggen på högsta alvar angående miljö, djurliv o klimat. Klimatet påverkas kanske inte så drastiskt eftersom det är småskaligt i förhållande till regnskogen.

  1. Det svenska så kallade skogsbruket är inte småskaligt och de boreala skogarna har minst lika stor, om inte större effekt på klimatet. Men då gäller det att de inte kalavverkas. Det är faktiskt så att Sverige torde ha världsrekord i skövlande. Det finns inget annat land som lyckats omvandla så mycket av den ursprungliga skogen inom landets gränser till planteringar: tall-, contorta- och granåkrar.

 9. Människan är det värsta skadedjur på jorden! Det enda som räknas är PENGAR och ingen får stå i vägen för denna imaginära mätenhet – allt är tillåtet i syfte att vinstmaximera, inte ens klimatfrågan får stoppa vinstmaximeringen! Lite älgar gör sig inte besväret. Det totala dumhet har satt sina spår! Vänt och se finalen ! Jag tröster mig med att jag med mina 73 år slipper se eländet!

  1. Hej monokultur kan alltid diskuteras, men att det skulle vara så dåligt att det inte finns lövträd eller andra växter är inte sant. Att tallskog dominerar i en plantering är väl helt normalt, de får ett försprång på något år men sen kommer björk och gran en massa andra vexter, därefter kommer urvalet av vilka stammar som skall satsas på. Jag har själv skog och också jägare, nu kommer frågan vad vill jag som ägare av ett kapital göra för att få den bästa förräntnimgen, jag måste spara de bästa stammarna, här kan jag väja mellan tall, gran och björk. Men nu är det (boniteten) bördigheten som bestämmer, gran och björk på de frodiga markerna, tall på moränmarker. Var kan man plassera älgen och annat klövvollt, i min värld är viltet en biprodukt av skogsbruket. Hur vill du bedriva skogsbruk, skal du satsa på näringen eller biprodukten

   1. Har du verkligen sett de nya eller gamla tallplanteringarna norr om polcirkeln, i exempelvis Jokkmokks kommun? Visst kan någon björk ha smugit sig upp bland tallarna, men några vedtag är det inte utan tallen dominerar tillsammans med arterna lingon, skvattram, och om kalhygget är nytt, kruståtel i enorma mängder. Jag är också skogsägare och värderar min värld annorlunda än vad du gör.

 10. Så mycket som behöver förändras. Vi människor har inte rätt till allt, pengar ska inte få styra alla beslut…Mycket ör så kortsiktigt tänk och vi behöver ta mer hänsyn till djur och natur för allas vår överlevnad 🙏🏼💚🌍🌟🌈

  1. Vinsterna som görs och har gjorts är inte på plantager,
   utan på kvalitetsskog.
   Alla vill ha bra virke, även pappersindustrin.
   Så det som sades här ovan att det här har med vinstmaximering att göra är fel.
   Möjligen kvartalsekonomins brottsliga vinstmaximering
   Orsaken till planteringsingsreklamen från SLU o co är att det ska ge sken av att man kan renraka Norrland och återplantera en monokultur som ger lika bra avkastning i framtiden.
   Det är inte sant.
   Plantagerna dukar ofta under av multiskador.
   Även om de på sikt växer klart, så ger de dålig avkastning på grund av dålig virkeskavlitet, kvist från rot, svagt krokigt skadat virke.
   Beijers här uppe sålde ett tag plantagevirke från södra skogsägarna,
   mycket fick de skänka bort pga att ingen ville ha det.
   Steinvalls säljer virke från skog, en helt annan kvalitetsnivå.
   Att skogsindustrin är viktig för vår ekonomi är sant,
   om man inte övergår till plantager.
   Dessutom blir markvärdet halverat efter “vinstmaximering”.
   Försök sälja ett sönderkört kalhygge!

   Det här handlar om en storskalig lögnapparat.
   För att justifiera Sveaskog brottsliga verksamhet.
   Engångsskogsbruket.
   Våra barnbarn kommer förbanna oss.

 11. Ett förfärligt liv för vargen tar älg ,vem är den stora boven ? Skjuta högdräktiga kor hur etiskt e det ?

 12. Jag var i många år aktiv i den ideella skogsvården, SNF, Skyddaskogen mm.
  Jag gav upp, som så många andra.
  En hopplös kamp.
  Jag läste istället på om hur i ××× det kan ha blivit som det är.
  Snart tornade makabra koloniala vansinnets sanna historia upp sig.
  Men bara om man verkligen söker djupt i arkiven och de mest obskyra böckerna.
  Väl dolt för allmänheten.
  Staten stal den mark som nu stövlas eller hanteras på något annat vansinnigt sätt.
  Beskrivet här av Tor.
  Nu plockar man godbitarna ur stöldgodset.
  Som en brottsling vilken som helst.
  Många har försökt beskriva olika delar i galenskaperna.
  Vi gjorde ett Uppdrag Granskning för ca 20 år sedan, en heltimme från skövlingens kärna i Arvidsjaurs kommun.
  Responsen uteblev.
  Budskapet uppfattades antagligen som tokerier av några udda knäppgökar i norr.
  Man sköt budbäraren.
  Åtminstone dömde ut.

  Eftersom hjärntvätten varit så effektiv så ger det inget att bara säga sanningen.
  De som driver det hela vet sanningen ganska väl, därför läggs stort krut på att dumförklara den som talar sanning, stor kraft på dimridåer för allmänheten.
  Vi ser det dagligdags i TV-reklamen för vår fantastiska gröna omställning, där kalhyggena nu t o m är räddningen för klimatet.
  Sjukt så man baxnar.
  Men det är så massivt så det fungerar.
  Det sker ju också 100 mil från T-centralen.

 13. Kan bara säga att det är fördj…igt. Svea Skog blr dtällas till svars för all skövling och förstörelse

 14. Hej Tor, vad gör du för att nå fram till de som beslutar och hur mobiliserar du oss som gärna stödjer din kamp? Jag bidrar gärna ekonomiskt om jag får svar på hur du gör, vad du åstadkommit och hur planerna är för att du/vi skall kunna göra en förändring. Vad,gäller skogen och djuren, så känns det som om inget parti idag på riktigt jobbar med dessa frågor. Miljöpartiet, en del, men de är så små och märks inte. Dessutom har de nu suttit flera år i regeringsställning och inte åstadkommit något….Tacksam för svar

  1. Tack för din kommentar Barbro 🙂
   Jag skriver om saker på min blogg som jag tycker är viktiga. Ofta rör skriverierna ämnen som sällan eller aldrig blivit belysta från denna del av landet som alltför ofta är en vit fläck på mediernas utbredningkartor. Ibland skickar jag och delar texter till makthavare eller grupper som kan utöva påtryckningar. Jag är också en mer fysisk aktivist och har så varit sedan 1970-talet. Senast, under förra året, var jag med med i Extinction Rebellions Novemberupproret, då jag var med att symbolisk ockupera Sveaskogs huvudkontor i Stockholm. Jag vill värna och skydda de få rester av ursprunglig natur som finns kvar i det här landet, men också att utöva folkbildning om nordlig natur och kultur eftersom kunskapsläget är extremt bristfälligt, inte minst om samerna. MP har gjort en hel del i regeringsställning, men partiet har varit dåliga att berätta om alla insatser. Utan MP hade det varit ännu värre och en massa tillstånd för gruvor hade beviljats på löpande band, bland annat.

   1. Per Bolund Mp är finansmarknadsminister.
    Finansdepartementet ansvarar över statens bolag.
    Sveaskog!

 15. En mycket bra artikel Tor, jag tycker att den tar upp mycket av det problem som jag ser även här nere i södra Sverige. Här i Kolmårdsskogarna är älgen näst intill utrotad, bara ett fåtal individer lever kvar och huserar i skogarna. Det är nu mera nästan en religiös upplevelse att få uppleva en älg här i skogarna. Här konkurrerar även kronhjorten om födan med de få älgarna. Tänka sig, när älgarna försvann så blev det kronhjorten som fick bära skulden för att skogen åts upp (betesskadorna). Så nu är det mer eller mindre kronhjorten som ska utrotas och inte älgen…

  Det är verkligen en mycket mystisk skogspolitik vi har i det här landet. Hur statens eget skogsbolag bedriver en fruktansvärd jakt som du beskriver i ditt inlägg på ett djur som landet så högmodigt stoltserar med i turistbroschyrer etc.
  Kanske vore Sverige inte lika intressant att besöka om denna sida, dvs. den verkliga sidan visades upp istället?!

  Jag håller med dig till fullo, detta måste få ett slut. Sveaskog måste reformeras och precis som du skriver bedriva skogsbruk som faller tycke för deras ägare, dvs. vi invånare i Sverige. Bra artikel men också väldigt skrämmande!

  1. Tack för dina upplyftande ord Mårten 🙂
   Ja, den hysteriska skövlinge sker över hela landet. Det är ett sorgligt faktum. En kampanj borde anordnas som primärt riktar sig till tyskar där det informeras om hur Sverige massakrerar älgar från helikopter och i den så kallade gröna omställningen låter älgar gå ner sig och plågsamt dö i stor skala i landets vattenregleringsmagasin. Förvisso räddar många enskilda människor älgar från att gå ut på de svaga isarna genom att lägga ut höbalar tills isarna växt sig starkare, men staten själv, med alla sina myndigheter och tjänstemän, gör ingenting.
   Skogspolitiken verkar vara helig och oantastbar, men vi måste ändå försöka tvinga till förändringar. Vem ska annars göra det?

   1. Tillägg; Jag begriper inte att skogsbolagen över huvud taget får skjuta bort älgar på vintermarker, bara pga djurens matvanor. Kan inte begripa att politiker och jägarförbund kör frågan i botten. Så länge som ekonomin går före ekologin har naturen ingen chans…Egoism och korttänkande! Pengar ska vi tjäna idag, morgondagen skiter vi i, tycks vara en slogan för dagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *