Naturskogen i Gállok

kallak naturreservat

Igår vandrade jag omkring i gammelskogen i Gállok/Kallak för att uppleva och dokumentera. Skogen är på cirka fem kvadratkilometer och ligger på berglandet Átjek – Roavvoajvve och är av Länsstyrelsen i Norrbotten föreslagen till att bli naturreservat. Det är en så kallad kontinuitetsskog som aldrig har kalavverkats, där ekosystemet aldrig har brutits och där alla tusentals arter finns kvar ovan och under mark. En skog att värna och vara rädd om i ett landskap och ett Svea rike som i övrigt totalt domineras av artfattiga plantager och kalhyggen.


Stora delar av gammel skogen planeras dock bli sprängstensdeponi/gråbergsupplag och i övrigt allvarligt påverkad av gruvverksamheten i Gállok. Troligen spelar det ingen roll att bland andra doftticka Haploporus odorus, och andra utrotningshitade arter lever i skogen. Annars förhindrar förekomsten av doftticka planerade kalavverkningar, men knappast en gruva. Minerallagen står över allt vad det verkar…

Från Beowulf Minings miljökonsekvensbeskrivning.

Visningar: 260

3 svar på ”Naturskogen i Gállok”

  1. Vi måste ha kvar all gammel skog om vi skall överleva. Vi står inför det största klimathotet i modern tid. Naturen måste bevaras nu, tiden finns inte längre. Denna skog bör bli naturreservat omgående! Rör inte vår natur regeringen!

  2. Jag skäms å regeringens vägnar . Ett sånt hyckleri ! Stoppa gruvan !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *