Vindkraft är Green Colonialism och Vasavinds What Local People

Lyssnade på ett inslag i PI Morgon där renskötarna Henrik Andersson och Mikael Eriksson från Gällivare skogssameby (från 1:46:48) uttalade sig om företaget Vasavinds bygge av en vindkraftspark på Hällberget, som Länsstyrelsen i Norrbotten gett tillstånd för. Renskötarna var mycket oroliga för att renarna inte alls vill vistas på hela vindkraftsområdet. En effekt som forskning vid SLU har belagt. Forskarna försedde 50 renar i Malå sameby med GPS-sändare och kunde se hur renarnas rörelsemönster dramatiskt förändrades, att de höll sig minst en kilometer från vindkraftsparkerna.

Vindkraftsparkerna medför därmed att stora områden inte alls kan nyttjas för renbete. Parkerna ger också stora störningar på annat djurliv, framför allt de bevingade, som förutom störningar och luftdrag från de snurrande rotorerna också riskerar att dödas, vilka otaliga exempel, framför allt i Norge utvisat. I parken på Smøla har kring hundra havsörnar, tre kungsörnar, cirka 200 dalripor, flera falkarter och mängder av småfåglar blivit dräpta av turbinerna. Vindkraftsparkerna i Sveriges skogsland lär dräpa också mängder av tjäder, orre och järpe, lavskrikor, lappmesar, förutom fladdermöss. Ingen analys har mig veterligt gjorts om hur många fåglar och fladdermöss svenska parker tar livet av, vilket är synd. Svenskarna verkar för övrigt helt strunta i det.

I Sverige anses vindkraften vara en grön och vacker modell till att få elström. Beslutande myndigheter tar ingen som helst hänsyn till de negativa effekter vindkraftsparkerna ger. Inte heller miljörörelsen, som tidigare ansett vindkraften vara grön och fin. Andra vindar verkar dock blåsa nu, åtminstone här, regionalt. Sen är det lätt att bekymmerslöst sitta i städerna och tycka en massa när man inte ser de enorma parkerna, hör deras ljud och hur is lossnar från vingarna och störtar ner i marken eller behöver uppleva det infernaliska och simultana blinkandet av hundralats kraftverk nätterna igenom. Också detta måste störa framför allt nattjagande ugglor. Också detta skiter alltför många i.

Vindkraftsparkerna anläggs ofta så högt upp som det är möjligt uppe på berglanden. Bergland där det ofta finns gammal skog sparad. Riktig skog med hög biologisk mångfald, men som inte är skyddad som naturreservat eller har någon annan skyddsform. De här lägena ansåg skogsbruket tidigare var olönsamma att kalavverka, så de har blivit till oaser med gammelskog i landskapet – som i övrigt består av plantager. Med vindkraftsparkerna ryker också en stor del av de här skogarna, där det också växer rikligt med hänglav, som är oerhört viktiga för renarna när möjligheterna för dem att gräva efter sin stapelföda, renlav på marken, förhindras av hårda snölager eller is.

Vindkraftsparkerna är en tydlig och modern form av kolonialism som ytterligare parasiterar samiskt land, som samer ägt och betalat skatt för i flera hundra år. I en natur som mina förfäder lämnat oförstörd fram till kolonisationen i mitten av 1700-talet och sedan statens stöld, som nu i rasande takt, på alla nivåer, omvandlas till pengar. I skenet av att vara en grön näring kan exploatörerna bete sig hur som helst. Ett väldigt belysande uttalande kom från Vasavinds Ingemar Stenbeck, som svar på Sameradion Jörgen Heikkis fråga:

– Vilken potential finns att bygga utanför renskötselområdet? (1:47:44 in i programmet):
– Visst finns det en potential, sen är det en stor del av Sverige, och områden, som inte är befolkade. I södra Sverige finns en potential, men jag tror att den är ganska begränsad av att det bor människor på så många platser, så fortfarande är det i norr som man kan bygga lite större projekt. Så är det just nu, svarar Ingemar Stenbeck.

Det är ett lika fult, kolonialt, korkat och vidrigt uttalande som Beowulf Minings tidigare CEO engelsmannen Clive Sinclare Poulton fällde på ett aktieägarmöte på Grand i Stockholm på frågan om vad lokalbefolkningen skulle säga om det blev en gruva i Gállok. Poulton visade en bild på ett kalhygge och sa “What Local people?”. Egentligen är Stenbecks galna svar flera snäpp värre, eftersom denne bor i Sverige och förbanne mig borde veta bättre. Hällberget tillhör ett urgammalt samisk kulturlandskap där det bor människor och djur och där människor bedriver renskötsel, och har så gjort i tusen år och mer. Kanske Stenbeck inte anser att samer är människor? Maken till vidrigt uttalande har jag sällan hört från en företrädare från ett stort företag.

Träffar: 1083

2 svar på ”Vindkraft är Green Colonialism och Vasavinds What Local People”

 1. Att skicka strömmen 100 mil söderut, vilket det handlar om här,
  eftersom 08-ornas, 031-ornas och 040-ornas mark är “alldeles för fin”
  för att skräpas ner av deras j…a snurror.
  Skickar man el i ledningar 100 mil så får man bygga ett kraftverk extra per femte kraftverk,
  eftersom 20% försvinner i överföringsförluster på så stora avstånd.
  Det talas det inte heller om.
  Man kan säga att det är meningslöst se på nyheter på SVT eftersom de bara snackar skit.
  De vet inte vad de talar om i nio fall av tio.
  Det blir med förvirrande än hjälpande för licensbetalarna.
  Nä visst ja, det är ju tvångsinlösen på licensen numera.
  Ja, det är nog enda sättet få in stålar till den dynga SVT sänder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *