Var miljonstormen 1897 en varning?

“Lumpad” timmerstock lämnad från storstormen 1897. Troligen hade stockens nedersta del röta och ansågs inte duga till att såga.

Natten tillden första november 1897 svepte en kraftfull storm – närmast orkan – fram över Jokkmokks socken som gjorde att omkring en miljon tallar föll. Värst drabbat torde skogarna vid sjön Gárásj varit, där många spår av miljonstormen ännu syns tydligt.

Dag Kihlbom beskriver händelsen här.

Yxhuggen kvarlämnad toppbit. Endast timret togs tillvara av timmerhuggare med svans och yxa för att senare köras med häst till sjön för att senare flottas i en flottningsrensad Silbbaädno, Pärlälven.

Med klimatförändringarna torde fler orkanlika stormar återkomma. Kanske stormen var ett meddelande till mänskligheten om de accelerande exploateringar som naturen utsattes för, om det ökande skogsbruket, om gruvorna som sprängdes upp och planlades, om älvarna som skulle byggas ut, om industrialismens utsläpp?
Kanske 1/11 1897 rent av var en varning?

Visningar: 66

Ett svar på ”Var miljonstormen 1897 en varning?”

  1. Den stora skillnaden är givetvis att skog ersätts av plantager.
    De är är inte lika stormtåliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *