Två folkslag, en politik

Tor Lennart Tuorda
Jag med min gábdde – kolt, vänd ut och in. Ingen sliehppá – barmkläde, ingen avve – bälte. En gammal samisk manifestation för elände och sorg.

Svenskar och samer, där det ena folket dominerar det andra. Som förr har tvångskristnats, torterats, etniskt rensats, tvångsskolats, plundrats, koloniserats, beforskats, assimilerats och haft svenska förmyndare. Som numera osynliggörs, nonchaleras, körs över och fortsätter plundras, fortsätter koloniseras.

Det kan låta som typ USA eller Guatemala, Australien eller Ryssland. Men det är Sverige. Världens mest självförhärligande och hycklande land. Ett land för etniska svenskar och svensk kultur, svensk ekonomi, svensk utveckling, svensk politik. Ett land som styrs av en så kallad representativ demokrati men där representationen i parlamentet endast består av svenskar, svensk ekonomism och en politik som bara gynnar svenska intressen. Ett land med en regeringen som på inte sätt värnar och möjliggör det andra folkets levnadssätt, kultur och rättigheter. Som hellre tjänar utländska exploateringsföretag – likt nyttiga idioter. Som beter sig ljusår från hur andra länder behandlar “sina” urfolk, som exempelvis Kanada och Nya Zeeland. Som ljuger och manipulerar och ger energi åt horder av rasistiska individer som väller fram ur sina kryptor, som ledarskribenter, krönikörer och allehanda facebooktroll.


I flera hundra år har svenska kungar och politiker, medelst plakat, reglementen och lagar, försökt utplåna mitt folk. Genomfört ett kulturellt folkmord. Långvarigt, successivt och fortgående. Det är som på 1920-talet med rasbiologi och en rasistisk renbeteslag. En lag Sverige fortfarande finner stöd i för att kunna roffa och skövla. Förvisso har den jävulska renbeteslagen 1928 uppdaterats, men dess rasistiska prägel lever ännu kvar i andra lagar vilka övertrumfar den nuvarande rennäringslagen. Men vare sig rennäringslagen eller den bindande samiska folkrätten är nedförda till de så kallade sektorslagarna, som exempelvid Minerallagen och Miljöbalken.
– Det är glapp på flera olika ställen i vårt rättssystem, säger Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet i föredraget Efter Gállok – Hänsynen till samiska rättigheter i svensk minerallagstiftning från den 31 mars 2022.

När jag lyssnade till Christina Allard förfasades jag bland annat över hur svenska regeringar ser de nuvarande lagarna som heliga. Hela tiden hänvisas till den och den lagen, trots att de står på rättsvidriga, otidsenliga och rent rasistiska grunder. Regering och riksdag stiftar lagar hela tiden, och ändrar lagar, gör tillägg. Men att ge lagarna moderna och humana folkrättsliga perspektiv som gynnar samer ger man flagrant fan i. För det handlar ju just om samer och då kan den rådande svenska exploateringshysterin med vindkraftsparker, gruvor, vattenkraft, kalhyggesmissbruk och så kallad grön omställning hotas.

Christina Allard nämnde också att det är som att svensk politik fotfarande anammar den så kallade parallellteorin, vilken landshövdingen Johan Graan för Västerbotten (nuvarande Västerbotten och Norrbotten) uppfann och som fick statsmakternas fulla gehör för i slutet på 1600-talet. Från Wikipedia:

“Sedan Umeå lappmark blivit kartlagd skrev Johan Graan ånyo till Kungl. Maj:t. Nu lanserade han det som brukar kallas för parallellteorin, nämligen att samer och nybyggare skulle kunna leva sida vid sida i lappmarkerna, utan att störa varandra, eftersom de utnyttjade olika resurser. Visserligen skulle de samer som var bosatta på platser som befunnits vara lämpliga för nybyggen få flytta på sig, men de borde inte ha några svårigheter att hitta andra boplatser. Om nybyggare flyttade in i lappmarkerna, utan att den samiska befolkningen minskades, skulle kronan få ökade skatteintäkter. Med en fast svensk befolkning skulle området också lättare kunna försvaras mot yttre fiender. Som förmåner för att locka nybyggare föreslog Johan Graan ett antal skattefria år och därefter skatt på samma nivå som lappskatten, samt ständig frihet från knektutskrivning.

Graans skrivelse överlämnades till den ”kommission om Lappmarkens population” som under några år varit verksam i huvudstaden. Kommissionen anslöt sig till Graans uppfattning, och resultatet blev det kungliga plakatet av den 27 september 1673 angående lappmarkernas bebyggande, det som vanligen kallas för lappmarksplakatet. Detta undertecknades av Karl XI men återgav nästan helt och hållet Johan Graans förslag. Han fick därmed ett avgörande inflytande på den fortsatta utvecklingen i lappmarkerna.”

Det är sorgligt att inse att det i Riksdagen endast finns ett parti som har ambitioner av att lyssna på samer och som fullt ut accepterar den samiska folkrätten. Det är Miljöpartiet. Dock har MP gjort bort sig med alla vindkraftsparker i Sábme som man har verkat för i många år, den vansinniga reduktionsplikten och att skog ska brännas upp för att klara den så kallade gröna omställningen. Det fossila ska prompt ersättas med det biogena.


Men partiet har kommit på bättre tankar, och går att påverka. Om MP åker ur riksdan i höst finns ingen som står på samernas sida. V finns förvisso också i någon mån, men håller inte helt och hållet. Annars är alla andra partier av samma skrot och korn. Lika verklighetsfrånvända, faktaresistenta och nonchalanta som socialdemokraterna när det gäller frågor som rör mitt folk. Det är verkligen bedrövligt att ett folk kan parasitera på ett annat. Än idag.

Visits: 223

3 svar på ”Två folkslag, en politik”

 1. Jag vill undvika fällan “två folkslag”.
  För det är en fälla.
  Det finns inte två folkslag i norra Sverige.
  Kanske det finns på riksplanet, två, tre eller fyra ganska tydligt historiskt åtskilda delar av Sverige.
  Men att klyva oss i norr som Statens Rasbiologiska Institut ville, det är att gå i en djup fälla.
  Rasismens värsta.
  Splittra och försvaga.
  Härska genom att söndra.

  1. Det fanns väl människor i norr innan samerna?
   Vem representerar dom?
   Och vilka kommer att leva i norr efter samerna?
   Tidens gång är så oerhört mycket längre än dessa strider här och nu.

   1. Den “lapska rasen” och idén om att det finns ett märkligt folk på skidor i Ultima Thule är skapat av rasister och andra sörlänningar och utlänningar.
    Men att krampaktigt hålla fast vid vansinnet har en vinnare, det är turistindustrin, som alltid måste ha en same i sina broschyrer för att locka till sig rika tyskar.
    I övrigt katastrof.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *