Autumn near Kvikkjokk

26/09/2016

Natur, Skog

Tagged: , , , , , , , , , ,Anpassad yngling

03/05/2016

Historia, Natur, Skog, Skogsbruk

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


För kring åtta tusen år sedan nära den bortsmältande inlandsisen. Sedan landhöjning, brutala kast i klimatet, älgar, sjukdomar, frost, snö, köld, stormar. Anpassning, hela tiden anpassning. Just här. Numera fjällnära och så ännu en klimatförändring.  Härdad. En orkan år 2001

Read More →


Jielkká-Rijmagåbbå i bilder

12/09/2015

Barn, Natur

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Skog

28/07/2012

Natur

Tagged: , , , , , , , , ,
Tor L. Tuorda

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag