Skogsbranden, effekter av skogsbruket

10/08/2014

Miljöförstörning, Politik

Tagged: , , , , , , , , , ,


Skogsbranden nordväst om Västerås är troligen bara början på ett fenomen som kommit för att stanna. Heta somrar + gigantiska virkesåkrar = storbränder. I urskogar och naturskogar brinner det inte lika häftigt och effektivt som i plantager, där alla träd

Read More →Tor L. Tuorda

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag