Kommunledningen i Jokkmokk vill ha ekopark istället för naturreservat

Kommunledningen i Jokkmokk, bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, är kategoriska motståndare till att nya naturreservat bildas. Partierna använder sig av samma standardskrivelse i sina yttranden till Länsstyrelsens reservatsförslag när de motsätter sig allt. I partiernas skrivelse står: “…att utöka arealen skyddade områden, kan väsentligt påverka … Fortsätt läsaKommunledningen i Jokkmokk vill ha ekopark istället för naturreservat