Hysterisk takt på skogsmissbruket

Avverkningstakten av naturskogar, urskogar och nyckelbiotoper är hysterisk idag. Det är som om skogsägarna håller på att svälta ihjäl. Ingen hänsyn tas till det rika, myllrande livet i gammelskogarna, till renskötselns behov av hänglavsskogar eller kommande generationers möjligheter av att uppleva riktiga skogar. I västvärlden … Fortsätt läsaHysterisk takt på skogsmissbruket