Byggnader i silverbruket i Kvikkjokk

Under silverbrukstiden i Kvikkjokk 1662-1702 fanns ett 40-tal byggnader av olika slag plus broar och dammkonstruktioner. Det finns inte någon karta som visar hur byggnaderna låg, annat än hyttanläggningen, bokverket (malmkrossen), vaskhuset, sågkvarnen och byggnader på den så kallade Prästsidan. Annars finns endast beskrivningar i … Fortsätt läsaByggnader i silverbruket i Kvikkjokk