Pitching forum i Tromsø

21/01/2014

Gruvor, Kultur

Tagged: , , , , ,


Bil Randijaur Tromsø 59 mil, men det var det värt. Below Zero Pitching Forum 15-18 januari gav viktiga kunskaper jag tidigare inte haft. Enormt kunniga kursledare som beskrev hur man gör sin presentation i text, tal och bild så bra

Read More →Tor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag