Sveriges statliga värdegrund

Tjänstemän hotar Sveriges statliga värdegrund. Hotar demokratin.

Statliga tjänstemän i Sverige struntar i Sveriges statliga värdegrund. Enligt en artikel i Dagens Nyheter säger sig tjänstemän på Folkhälsomyndigheten bli tystade av sin chef när de i ett mejl lyfter fram klimathotet.

“- Frågan är inte lämplig att diskutera i en mejltråd, bland annat av arbetsmiljöskäl, skriver han.

Efter helgen kallas fem anställda som yttrat sig i tråden till enskilda möten, de flesta med både sin enhetschef och sin avdelningschef. Där får de höra att de betett sig olämpligt och flera att de brutit mot den statliga värdegrunden – de regler som statliga tjänstemän ska följa.

– Det går emot den statliga värdegrunden att jobba som tjänsteperson på en myndighet och skriva aktivistiska mejl, säger en chef till en medarbetare i ett inspelat samtal som DN tagit del av.”

Chefernas tilltag sågas av rättsexperter“– Är det några som ska ha en repressalie så är det cheferna. Det är oerhört allvarligt om en statlig myndighet reflexmässigt vill tysta anställda. Det bryter mot både regeringsformen och Europakonventionen.”

Sveriges statliga värdegrund“Myndigheterna är fristående, …” samt “Riksdagen och regeringen får inte lägga sig i hur
myndigheterna agerar i enskilda fall.”

Just så är det tänkt att demokratin är tänkt att fungera.

Tyvärr är rädsla hos höga chefer alltför vanlig i det här landet och allvarliga frågor hamnar i limbo. Rädslan för att sticka ut, gå emot gängse normer, komma på kant med någon regeringsledamot eller till och med bli avpolleterad är stor. Och foten kan också höga förvaltningschefer få. Utan några skäl eller förklaringar. Pang-bom bara, så är man sparkad!

Detta är ett ett öde som det proffsiga länsrådet Johan Antti vid Länsstyrelsen i Norrbotten drabbades av för snart två år sedan. Antti lät länsstyrelsens tjänstemän ta fram och presentera vederhäftig kritik mot gruvplanerna i Gállok, som är ett projekt vilket myndigheten sågade vid två tillfällen. DN frågade ansvarig näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson om skälet till uppsägningen.


“– Det är inget beslut som regeringen har tagit, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
Vem har då tagit det beslutet?
– Vet inte, jag vet bara att det inte är ett regeringsbeslut, det vet jag.”

I strid mot grundlagen

“Om Johan Antti fick gå på grund av sitt agerande i Kallak-ärendet, skulle det vara i strid med grundlagen. Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, tar upp självständighetsprincipen – en regel som finns i grundlagen regeringsformen.

– Om det skulle vara så att en tjänsteman inte får ett förlängt förordnande på grund av hans agerande i ett enskilt ärende, skulle det kunna ses som en inskränkning av den självständigheten.”

Hemliga gubbar

Att näringsministern vet att regeringen inte sparkade Antti kan bero på att det var hans eget tilltag. Alternativt att det finns en stat i staten. En samling hemliga gubbar som inte ens näringsministern känner till…

Det är såna här omotiverade uppsägningar som skapar rädsla och som ger en osund och odemokratisk tystnadskultur i statsförvaltningen. Det liknar totalitära stater. Det är sjukt och skrämmande att vår tids allvarligaste fråga endast engagerar på riktigt oroade människor i gräsrotsrörelsen.

.

#ExtinctionRebellion, #Skogsupproret, #Återställvåtmarker, #Greenpeace, #Tatillbakaframtiden

Läs mer!
Regeringskansliet – en odemokratisk koloss
Representativ demokrati, gäller inte samer


Visits: 128

Ett svar på ”Sveriges statliga värdegrund”

  1. Det är verkligen skrämmande att anställda ska tystas. Det är också skrämmande att en ny statlig värdegrund verkar vara under bearbetning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *