Sverige kritiseras, igen och igen och igen…

“Vad gäller samerna, Sveriges urfolk, drivs en aggressiv exploateringspolitik av gruvor och andra naturresurser i Sápmi (Sameland), med stora konsekvenser för samers mark-, vatten- och andra rättigheter. Lokalsamhällena får inte mycket tillbaka samtidigt som samers urfolksrättigheter reduceras till ett ”intresse” som ska vägas mot andra intressen. Den svenska koloniala samepolitiken med kategoriseringen av renägande samer som ställs mot icke-renägande samer – helt i strid med Sveriges internationella skyldighet att värna samernas rättigheter som ett folk – har dessutom lett till splittring och intern misstro inom det samiska folket. I praktiken kränks samernas rätt till självbestämmande systematiskt, både i förhållande till markanvändning och i andra frågor. Möjligheterna att föra kulturarvet vidare till kommande generationer riskerar att slås ut på sikt.”


Citat från Civil Rights Defenders massiva kritik mot Sveriges totala nonchalans mot samer och andra minoriteter i landet: http://www.civilrightsdefenders.org/sv/news/statements/skonmalad-bild-av-minoriteters-vardag-forstarker-problemen/

Att erkänna staten Palestina ger stort eko internationell och ger en bild av Sveriges medmänskliga solidaritet för människors rätt som folk. Men innanför landets gränser händer just ingenting vad gäller mänskliga rättigheter. Det blir för jobbigt för regeringen att ta ansvar för den ytterst allvarliga frågan om hur samer och romer behandlas.

Tyvärr verkar Sverige inte alls bry sig hur än mycket kritik landet får. Det är så innihelvete arrogant och dåligt.

Frågan belyses i alla fall till viss del: http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-anklagas-for-att-forminska-diskriminering/

http://www.svt.se/nyheter/varlden/crd-sverige-morkar-diskriminering

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6006081

Hoppas dock på större granskningar och mycket mer utrymme i medierna så att politikerna inte kan fortsätta att ducka för den här viktiga frågan längre.

Visits: 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *