Sveaskogs VD offras för politikers likgiltighet

Astrid Lindstrand Tuorda jojkar på Extinction Rebellions aktion vid Sveaskogs huvudkontor på Torsgatan i Stockholm den 6 november 2020. Foto: XR Sverige.

Sveaskogs VD Hannele Arvonen är sparkad. Anledningen är den massiva skövling av naturskogar som miljörörelsen, samebyar och Sametinget kritiserat bolaget för allt flitigare under den senaste tiden.

Sveaskog har ägnat sig åt en fabulös skövling alldeles för länge, där ingen hänsyn tagits till biologisk mångfald, renbeten och kulturlämningar. Något som Arvonen hejat på.

Också XR-aktionen utanför Sveaskogs huvudkontor i Stockholm torde ha spelat roll i bolagsstyrelsens beslut till att sparka sin VD.

Men det är ett spel för gallerierna. Små ringar på vattnet som snart stillnar. En ny VD tillsätts, skövlingarna fortsätter och allt blir som vanligt.

Det som krävs är att den i skogsfrågan totalt handlingsförlamade regeringen verkar för att bolagets ägardirektiv (också Fastighetsverkets*) ändras. Att skogsvårdslagen friseras om rejält så att hela det svenska hämningslösa så kallade skogsbruket tvingas upphöra med #skogsmissbruket.

Green Washing med klatschiga annonser, TV-reklam och morallös lobbyism hjälper inte längre. Inte heller manipulationer, lögner och nonchalans. Eller tystnad som råder när frågorna blir för jobbiga för Sveaskogs ledargarnityr.

Det är nog nu. Avsätt hela Sveaskogs styrelse, tillsätt nya friska förmågor som tänker längre och klokare än det nuvarande styret och skriv moderna ägardirektiv till bolaget.

Trots den patetiska åtgärden med att sparka VD:n är jag glad idag. Glad över att motstånd och civil olydnad ännu en gång visat sig fungera. Men detta är bara början.

2021 och åren framöver lär gå i motståndets tecken. Vi kommer inte att ge oss förrän avverkningar av alla urskogar, naturskogar och nyckelbiotoper förbjuds och att kalavverkning som metod upphör, i första hand i Sápmi.

Vi kommer att se till att ringarna på vattnet blir många fler, och större.

* 1992 bolagiserades statens Domänverket vilket 1999 bytte namn till Sveaskog AB. 1993 övergick all mark väster om den så kallade Odlingsgränsen, det landområde som det tidigare Domänverket sade sig äga, till Statens Fastighetsverk. Sveaskog AB säger sig vara ägare till all mark öster om nämnda gräns.Visningar: 40

Ett svar på ”Sveaskogs VD offras för politikers likgiltighet”

 1. Något positivt?
  Om det kommer till en förändring!
  Då är det för första gången.
  I så fall fantastiskt!!!
  Då är det otroligt glädjande.
  Men, efter alla år, all hopplöshet, nog tvivlar man…

  https://www.dn.se/sverige/samer-turismforetag-och-miljororelsen-kritiserar-sveaskogs-avverkningar/

  På den här filmsnutten på DN förekommer personer vars namn inte framkommer.
  Här sägs faktiskt riktig bra saker, som “skog som aldrig kalavverkats”,
  vilket är vad vi här talar om, ungefär halva övre Norrlands yta, kanske.
  Inte bara de små ytor med extremt höga naturvärden som annars talas om.
  Utan skogsekosystemet – kontra plantager.
  Fotsättning följer väl, hur man nu ska riktigt se vad som händer.
  Troligen görs mycket i skymundan för att slippa exponeras i media över världen.
  Den djupa skam som Sveriges nation bär på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *