Sveaskogs skövling, igen…

Måste reposta ännu en galen historia om Sveaskog från naturkämpen Björn Mildh, Maskaure sameby och Naturskyddsföreningen Norrbotten:

“Den 23 april fick bolaget / ni ett brev med rubriken Sveaskog, samlevnad på lika villkor?? I det beskrevs Sveaskogs syn på ”att leva och verka sida vid sida i samma marker i generationer framåt” med Maskure sameby, samt några av de 32 naturskogar (ca 400 hektar) som Sveaskog nu vill avverka inom byns renbetesmarker.

Bland de 32 skogarna finns även moränåsar omgivna av myrmarker (22 på bolagets karta). De tallbevuxna åsarna ligger i Arjeplogs kommun och har koordinaterna: N 7302858; E 629251 (Sweref 99). De löper i nordsydlig riktning och är en viktig vandringsled för byns renar. Väl upptrampade stigar ses. Förutom att vara viktiga för rennäringen håller åsarna höga naturvärden. Det finns också gott om mörka hänglavar som är viktig föda för renarna. Se fotodokumentation:

Sveaskog kommer att ha samråd med samebyn tisdagen den 28.4. om samtliga 32 skogar inklusive åsarna trots att byn klart sagt nej till avverkning av åsarna redan vid tidigare samråd. Men Sveaskog respekterar inte samernas nej.

Ett givet ja däremot gäller ovillkorligen för bolaget!! (Exempel: Naturskogen vid Lill-Skarja).

Sveaskog hävdar ständigt att samråden med samerna äger rum mellan jämbördiga parter och bygger på ömsesidig respekt för båda parters verksamhet. Men så är det inte. Sveaskog målar upp en falsk bild.

Sveaskog tar upp varje skog på listan. ”Får vi inte ta den här skogen måste vi få ta den där” och så vidare. Man räknar kallt med att samerna inte förmår stå emot och säga nej till allt, de kommer till slut att gå med på ett stort antal avverkningar. Så fortsätter det, samråd efter samråd.

Samebyns nej till avverkning av en skog respekteras inte. Det gäller bara vid det aktuella samrådet. Vid nästa möte kan Sveaskog ta upp samma skog igen, gång på gång. Så fortgår det tills bolaget fått vad man vill ha!

Detta är vad som döljer sig bakom Sveaskogs beskrivning av jämbördiga parter och respekt. Och detta är vad samerna tvingas leva med,i alla samebyar. Situationen blir inte bättre av att samer också behöver säsongsarbete med röjning i dessa samma skogar före avverkning, tyvärr viktiga jobb som man inte har råd att avstå från.

Sveaskogs maktfullkomlighet är ett tungt hot mot rennäringen, mot hela samebyars existens och mot skogar som borde skyddas.

HD-domen i Girjasmålet fastställer att ILO 169-konventionens princip om hänsyn till samisk sedvana skall gälla i marktvister som berör samerna även om staten inte undertecknat konventionen. (DN 21.4.2020).

Sveaskog, respektera vår urbefolkning samernas rättigheter. Ett nej är nej!!

Lämna de 32 naturskogarna i Maskaure i fred. De skall sparas, inte huggas.

Avlys samrådet!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure samebyn

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Marcus Lidström, ordförande, Länsförbundet Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen”

Visits: 623

6 svar på ”Sveaskogs skövling, igen…”

 1. Är det inte hög tid att börja ockupera? Att i grunden vägra erkänna att Sveaskog överhuvudtaget äger eller har någon rätt till markerna i fråga?

 2. Återigen, utan rasismen, om de som bor i denna del av världen hade samma värde som en nollåtta, då hade skövlingen inte varit möjlig.
  Så två alternativ finns, få den samiska “rasen” att bli likvärdig den “svenska rasen”.
  Eller, ta bort rasismen.
  Jag väljer givetvis alternativ två.
  Vilket jag verkar vara ensam om, eftersom alla tjatar om att återupprätta samerna.
  Som om rasismen var självklar del av nationen
  Det har aldrig funnits nån lapsk ras, det var ett sjukt kolonialt påfund av staten under nazieran, då Sverige var föregångare i ämnet.
  Renskötare finns, andra yrken också, än sen, det har ingen koppling den idioti som ännu råder.
  Som alla måste rätta sig efter.
  Linné var med i början, kan väl vara en förklaring till varför vi aldrig blir av med skiten.
  Han är ju helig.
  En nationell ikon.

 3. Det finns inga avverkningsmogna plantager här uppe.
  Det började planteras efter mekaniseringen på 70-talet och plantager i norr tar lång tid att växa klart, plus att de ofta skadas svårt innan de växt klart så de får röjas bort i förtid, om de inte blåser ner.
  Alltså, det som avverkas är naturskog i olika form.
  Kanske inte alltid med höga naturvärden.
  Vissa hårt gallrade och delvis kalavverkade, andra igenväxta åkertegar.
  Men likafullt naturskog.
  Att kalla det “produktionsskog” är ett sätt att undgå de regeler som gäller i världen runt certifierat skogsbruk.
  Och vem skulle ta upp kampen med staten om saken?
  SNF, Miljöpartiet m fl. har litet intresse för miljöfrågor långt från Stockholm.

 4. Sveaskog avverkar i princip bara naturskog i övre Norrland, ja där staten äger mycket mark, vilket är här uppe.
  FSC tillåter det inte, men FSC är korrumperat i Sverige.
  Den skog kronan stal i samband med Avvittringen.
  Men varför skulle någon hantera stöldgods med värdighet och varsamhet.
  Varför?
  Viktigt för staten att saken aldrig kommer upp till allmänhetens kännedom.
  För då skulle det inte gå.
  Lögner bygger nationalstater.
  Nationalism och socialism.
  Receptet för undergång.

 5. Sveaskogs senaste vilseledande knep är att hävda att man endast avverkar produktionsskogar. (Kan läsas på bolagets hemsida, Presstjänst, i svaret till Naturskyddsföreningen).
  Naturskogen på myråsarna är enligt Sveaskog produktionsskog!!
  Bolaget skyr inga medel, man tar vad man vill ha.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *