Sveaskog ignorerar samer och naturvärden
on 10/03/2020

Foto: Tor L. Tuorda

Sveaskog säljer stora mängder skog till hugade spekulanter inom Maskaure skogssameby i Arvidsjaurs kommun. Detta för att de nya köparna, istället för Sveaskog själva, blir de som får bära skammen när skogarna, med all sin artrikedom och sitt renbete, troligen kommer avverkas och därmed förstöras.

Sveaskog vill också hugga nära 400 hektar naturskog. Dvs. riktig artrik gammelskog som aldrig tidigare är kalavverkad. Skog som härstammar till den skog som etablerade sig när inlandsisen drog sig tillbaka för kring 9000 år sedan.  Jag känner mig tvingad att dela det brev Björn Mildh, Leif Lundberg, Johanna Nilsson och Marcus Lidström nyligen skickat till Sveaskog. Ett av många brev som Sveaskog nonchalerat. Det är rent åt helvete hur skattebetalarnas skogsbolag beter sig mot EU:s enda erkända urfolk och mot oersättliga naturvärden.

“Bästa Eva, Viveka och Sveaskogs ledning

Sveaskog säger i sitt svar den 4 mars att man hittills sålt 9.720 hektar skogsmark inom Maskaure samebys renbetesområde.

Alla skogar har sålts utan något samråd innan. Samerna får själva söka information på Sveaskogs hemsida. Så fortsätter det. Nyligen har Sveaskog lagt ut 5 nya skogsfastigheter inom byns renbetesmarker till försäljning, helt över huvudet på samerna.

– Arjeplog Harrejaurevägen, Arjeplogs Skolbord 1:2. 330 ha

– Arjeplog Bellonäs, Arjeplogs Skolbord 1:2. 440 ha

– Arjeplog Nyliden, Arjeplogs Skolbord 1:2. 195 ha

– Arjeplog Uljabuoda, Arjeplogs Skolbord 1:2. 320 ha

– Arjeplog Rebakk, Arjeplogs Skolbord 1:2, område av. 551 ha

Sammanlagt 1.836 ha! Utöver de 9.720 ha som Sveaskog redan sålt.

Vi vill på nytt även uppmärksamma Sveaskogs planerade samråd med Maskaure sameby om avverkningar. Denna gång vill bolaget hugga 32 skogar (en väg ingår). Sammanlagt nästan 400 hektar. Allär naturskogar!

Några av de 32 naturskogarna som Sveaskog nu vill avverka i Maskaure.

Flera av skogarna har samebyn redan vid tidigare samråd sagt nej till. Det respekterar Sveaskog inte.

Rennäringen är klassad som riksintresse.

– Men marklavbetet har minskat med 70 % sedan 1950-talet. En följd av kalhyggen och markberedning. (Se Skogsstyrelsen: Skogsbruket och rennäringen).

– Merparten av hänglavskogarna är redan avverkade. Bara små ”tofsar” återstår, som ändå är räddningen för flera av byn renar denna snörika vinter när marklavbetet är oåtkomligt.

 9.720 hektar skogsmark har redan sålts inom byns renbetesområde utan att samråd hållits om ett enda område innan. Sveaskog vet också att den sålda skogsmarken oftast kommer att slutavverkas och markberedas, det sämsta alternativet för renbetesmark.

– Staten har erkänt samerna som urfolk. (Inskrivet i grundlagen 1977, sent omsider). Men man vägrar ge dem urbefolkningars rättigheter (FN-konventionen ILO 169).

Avverkningarna bara fortsätter.

Samråden sker på Sveaskogs villkor. Så här säger en same som är väl insatt:

Visst är det utpressning, hela tiden. Samerna får göra ständiga eftergifter bara för att de absolut livsviktigaste skogarna skall få stå kvar. De ser eftergifter som enda utvägen de har för att alls kunna fortsätta med sin näring”.

Bästa Eva, Viveka och andra i Sveaskogs ledning.

Det går inte att bedriva rennäring utan betesmark.

Nu vill Sveaskog sälja ytterligare 1.836 ha skogsmark och vill vid årets samråd också avverka ca 400 ha inom Maskaure samebys område (32 naturskogar)Betesmark och naturskogar minskar år efter år!

Sveaskog utnyttjar sitt överläge. Man ”straffar” byn för att samerna 2019 sade nej till bolagets 17 planerade avverkningar och även har protesterat mot markförsäljningen.

Sveaskog statuerar ett exempel på hur det går för den sameby som vågar sätta sig upp mot bolaget. Detta som varnagel för övriga samebyar.

Åter visar makten sitt ansikte i samernas historia.

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen.

Marcus Lidström, ordförande, Länsförbundet i Norrbotten

P.S. Vi rekommenderar er att läsa Elin Anna Labbas bok: ”Herrarna satte oss hit. Om tvångsförflyttningarna i Sverige”. (Boken recenserades i DN den 19.2.2020).”

 


 

 

 

 

 

 ​

 

 

Träffar: 208


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


2 Replies to “Sveaskog ignorerar samer och naturvärden”

  • Lägg därtill att den mark staten (kronan) äger är stulen via den s.k. Avvittringen.
    Kanske världens mest omfattande exempel på Landgrabbing.
    Åtminstone den minst debatterade.
    Det var därför det var så viktigt att komma på det där med “den lägre stående rasen” så stölden inte skulle bli åtalbar, utan mer som en välgärning.
    Detta är vad Girjasmålet egentligen berör.Tor Lennart Tuorda

Tor Lennart Tuorda med fjället Fieres i bakgrunden.

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag