Stora fångstgropssystem i och utanför Laponia

På Fornsök har ett nytt fångstrogssystem registrerats i Sarek, söder om Tjahkkelij.

Fångstgropssystemen är onekligen mäktiga formationer och fornlämningar. Som gravhögar och runstenar, men i Sábme. När jag hittade en speciellt tydlig och talande fångstgrop under fjället Vuogá väster om Kvikkjokk var bara det fyndet en nog så häftig upplevelse. Placeringen på sandåsen, de praktulla siasamlingarna vid dess sida, landskapet. Fantiserade om hur de hade grävt med den tidens verktyg, gjorda kanske av horn eller bogblad? Då var jag och sonen Anton på älgjakt och hade inte möjlighet att leta efter fler gropar, men ändå.

Sia, fjällkruståtel, på kanten till fångstgropen, med en rödrävslya i bakgrunden.


Inte på någon annat plats på den rätt så magra och artfattiga fjällheden växte såna här växtklungor. Tuvorna stack ut och visade på gammal mänsklig aktivitet. Så kallade kulturgynnad växtlighet. Just här hade marken påverkats, fantiserade jag, av blod och gor (maginnehåll) som under lång tid gödslat marken och ändrat dess karaktär. Just här hade forntidens samer dragit upp vildrenar som avlivats i fångstgropen. Här hade kropparna avblodats och slaktats. Spännande reflektioner från bara några tuvor kruståtlar, kan tyckas. Eller också alltför för mycket fabulerande…?

Anton, ryggsäckarna och tuvorna i bildens mellangrund. Fjället Vállevárre i bakgrunden.
Fångstgropen och byn Kvikkjokk längst bort till vänster.

I nästa nummer av tidningen Samefolket har jag skrivit om de gigantiska fångstgropssystem som äldre medlemmar i Sirges sameby tipsat om. Det är sanslöst stora system. Ett har över 100 gropar, vilket Erik Ivar och Anna Kallok kände till sedan gammalt och tipsade om till Henrik Micael Kuhmunen vid Laponiatjuottjudus, Laponiaförvaltningen.

Ett annat system har cirka 250 fångsgropar i ett drygt fyra kilometer långt system, vilket John Kuhmunen nyupptäckte och berättade om till Laponiatjuottjudus. Ytterligare ett nytt stort fångstgropssystem har registrerats på nättjänsten Fornsök. Ett system som var svårt att analysera, berättade arkeologen vid Laponiatjuottjudus Anna Rimpi, eftersom det sträckte sig genom björkskogen söder om Tjahkkelij ner genom den kuperade barrurskogen. Drygt fyra kilometer långt också det. Anna Rimpi tror att det kan finnas över 800 fångstgropar i området vid Sijddojávrre, Lajtávrre och Tjaktjajávrre. Otroligt spännande!

Det är tydligt att konstatera hur de gamla vildrensstammarna rörde sig längs samma trader som dagens tamrenar. Något som bland annat Sirges spärrstängsel och fångstgropssystemet vid Rinim, i den västra delen av Sijddojávrre, vittnar om.Träffar: 433

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *