Skyddsjakt på fredade sarekälgar?
on 12/02/2016

P053
Nu i februari är länsstyrelsen
i Norrbotten på gång med idéer om att skjuta vandringsälgar från bland annat Rapadalen i Sarek som betar ungtallar vid Tjåmotis efter Lilla Lule älv. Den så kallade skyddsjakten kommer eventuellt genomföras på grund av de skador älgarna anses åsamka tallplantagerna.

Men de har inga andra val, älgarna. Det finns inget annat än tall att äta. Och merparten av alla markarealer utgörs hemskt nog av tallåkrar. I tallplantagerna finns bara likåldriga tallar – inga lövträd, som ju älgen föredrar.


Samtidigt som länsstyrelsens idéer om decimering av sarekälgarna förhandlar naturvårdsverket med Jåhkågasska tjiellde om att låta Rapadalens världsberömda älgstam fredas från jakt under den ordinarie jakttiden på hösten. Den ena av statens armar vet inte vad den andre gör…

Det är inte nog med att det råder fri kalvavskjutning på många platser i Norrbotten, nu ska det vinterjagas också. Förmodligen från skoter. Var finns etiken? Var finns viljan av att hitta andra klokare lösningar?

Ansvarig för ett eventuellt framtida beslut i denna fråga är Roland Saitzkopf och dennes chef Britta Wännström på Miljöavdelningen på länsstyrelsen i Luleå.

P037

 

Träffar: 45


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


One Reply to “Skyddsjakt på fredade sarekälgar?”

  • Roland Saitzkopf och Britta Wännström verkar jobba med fel saker på länsstyrelsen i Luleå.Tor Lennart Tuorda

Tor Lennart Tuorda med fjället Fieres i bakgrunden.

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag