Henrik Blind: Skrik om kris hjälper inte Jokkmokk

Kommunledningen i Jokkmokk med kommunalrådet Robert Bernhardsson (S) vill ha en gruva i Gállok till varje pris, oavsett miljökonsekvenserna eller de orimliga samhällskostnaderna. De anser sig veta bättre än länsstyrelsens, Naturvårdsverkets, Riksantikvarieämbetets samt Sametingets samlade kompetens.

Dessa fyra expertmyndigheter har kommit till slutsatsen att gruvprojektet inte bör realiseras med tanke på dess kortsiktighet. Kommunledningen utnämner även sig själv till experter på renens markanvändning då de självsäkert hävdar att en gruva kan samexistera med renskötseln, trots att de som lever på renen med tusenåriga traditionella kunskaper säger motsatsen.

Nu talar kommunalrådet om att kalla till krismöte. Vari består krisen? Och vad vill kommunalrådet uppnå med att kalla länsstyrelsen till krismöte? Vill han påverka de fyra expertmyndigheterna att ändra sig?

Politik ska föda hopp och inte uppgivenhet. Jokkmokk är inte på fallrepet. I många avseenden går det bra för Jokkmokk. Kommunen hamnar högt i olika företagsrankingar, nyhetsmagasinet Fokus utsåg Jokkmokk till den tredje bästa glesbygdskommunen i Sverige att bo i så sent som i maj, besöksnäringen i kommunen ökar stadigt.

Det finns en stabil grund att bygga framtidens Jokkmokk på, men ändå väljer Socialdemokraterna i Jokkmokk den destruktiva vägen där natur och kultur offras för kortsiktig profit. Det är inte utan att man börjar undra om det är partipolitisk prestige och möjligheter till politisk karriär som styr kommunalrådets handlingar, snarare än kommunens bästa, när han till och med är beredd att sätta sig i knä på gruvindustrins branschorganisation Swemin.

Framtiden i Jokkmokk blir bättre, ljusare och mer långsiktigt hållbar utan en gruva. Varför ska vi fantasilöst copypejsta andra utan reflektion över vad vi kommer att försaka? Det är dags att öppna ögonen och se alla möjligheter. Vår största tillgång är alla som bor här i kombination med kommunens unika natur och kultur.

Vi bor här för att vi vill och inte av tvång. Det föder kreativitet att finna vägar till försörjning. Här växer framgångsrika företag inom mat och livsmedel, skönhetsprodukter, upplevelser, design med hållbarhet som en del av varumärket. Här möts kulturer som lever sida vid sida. Okonstlat och äkta. Det måste upplevas på plats och får Los Angeles Times, BBC, The New York Times och många fler internationella megamedier att resa hit.

Jokkmokk är en del av världen, men är ändå vårt eget att utveckla – om vi vill.

Jokkmokk behöver inget krismöte, utan en kommunledning som har framtidstro. För medan kommunledningen högljutt skriker ut ordet kris, så riskerar de att missa möjligheternas tåg. Och de tågen drar inte på malmvagnar.

Låt oss ta vara på alla goda idéer och krafter som finns bland kommunens invånare, i stället för att stå och huttra på perrongen med hesa halsar.”

Visits: 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *