Skogsbranden, effekter av skogsbruket
on 10/08/2014

Skogsbranden nordväst om Västerås är troligen bara början på ett fenomen som kommit för att stanna.

Heta somrar + gigantiska virkesåkrar = storbränder.

I urskogar och naturskogar brinner det inte lika häftigt och effektivt som i plantager, där alla träd är lika stora.
Men kalhyggena fortsätter att breda ut sig i centerpartisterna Eskil Erlandssons, Lena Eks och Annie Lööfs Sverige.

Det är verkligen hemskt med storbranden, hur människor och djur har dött och kommit till skada, att byggnader brunnit ner.
Men branden visar vansinnet med låt-gå-mentaliteten i klimatpolitiken, som tillsammans med ett kortsynt optimerat skogsbruk ger ett inferno av eld. Det måste komma en katastrof för att människor ska vakna. Tyvärr.

För att klimatfrågorna ska tas på allvar.

För en klokare skogspolitik med ett totalstopp för avverkningar av de kvarvarande urskogarna och naturskogarna.

För att Alliansen – framför allt Centerpartiet – röstas bort i valet.

För att satsningar som denna blir ett minne blott: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5934085

Fem miljoner för att marknadsföra gruv- och skogsnäring. En skogsnäring som bygger på kalhyggesbruk och ökade skogsbränder. Det är så sagolikt korkat.

Träffar: 37


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


One Reply to “Skogsbranden, effekter av skogsbruket”

  • Det område som nu har brunnit motsvarar ca 20% av den areal som skogsägarna kalhugger varje år, (enligt Riksskogstaxeringen 2006-2010). Denna skogsbrand uppmärksammas i media troligen på grund av att det sker så sällan en brand av denna dignitet. Ja, det är fruktansvärt att människor dör och får sina hem förstörda. Låt detta bli en lärdom att inte ignorera naturen och ta den för given. Vi måste leva i samklang för att att ett hållbart samhälle ska bli verklighet. Det måste bli ett stopp för att anlägga fler virkesplantager, ett stopp för avverkning av våra sista naturskogar, ett stopp för kortsiktigt vinstfokus av naturens tillgångar, ett stopp för Centern att verka för fortsätt utarmning av vårt gemensamma kulturarv. Jag använder röstsedeln i höst för att visa vad JAG vill!Tor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag