Samelands historia 98 – 1992, superkort version.

Vid foten av Silbbatjåhkå i Padjelanta nationalpark där den svenska staten bröt silvermalm 1662-1702.

I begynnelsen fanns endast samer i Sameland, sen kom svenskarna.

Nedan följer en superkort beskrivning om samer och den svenska invandringen och kolonisationen i Sábme (källa: samer.se):

År 98 – Den romerske historieskrivaren Tacitus beskriver samer för första gången: De äter örter, klär sig i djurskinn och sover på marken. Det enda de litar på är pilarna med benspetsar. Män och kvinnor följer varandra och livnär sig på samma jakt.

1300 – Svenska kungar hävdar rätt till områden norr om Hälsingland. De uppmuntrar kolonisation för att hävda att området är svenskt.

1328 – Birkarlarna nämns för första gången i svenska källor. Dessa har rätt att bedriva handel och ta upp skatt av samerna. I riksdrotsen Knut Jonssons brev angående bebyggelse och odling av Hälsinglands nordligaste del understryks att hälsingarna inte får hindra samerna i deras näringar.

1535 – Kronan tar över birkarlarnas beskattningsrätt och Gustav Vasa utser egna fogdar som ska säkra skatterna.

1634 – Silvermalm hittas i Nasafjäll i Pite lappmark, som blir startskottet för svensk kolonialism i nuvarande Norrbottens län. 

1659 – Nya fyndigheter av silvermalm avslöjas i Kvikkjokksfjällen. 1662-1702 tvingas samer, som i Nása, att med sina renar frakta malmen till en smälthytta i Gamájåhkå, Kvikkjokk.

1673 – För att sporra kolonisationen i Sábme utfärdar Karl XI ”Lappmarksplakatet”. 

1749 – Nybyggarna jagar på marker som är vikta för samerna. Samer tillåts anlägga nybyggen på samma sätt som svenskarna.

1867 – När Lappmarksgränsen från 1751 inte respekteras skapar staten Odlingsgränsen som är tänkt att bli ett orubbligt skydd för de samer som lever på renskötsel, jakt och fiske väster om gränsen.

1886 – Den första renbeteslagen införs. Samerna förlorar äganderätten till sina individuellt ägda skatteland, vilka blir lappbyns kollektivt brukade marker. 

1910 – Vattenfalls första stora kraftstation i Stora Lule älv börjar byggas i Porjus. Ett kraftverk som under seklet följs av 15 till, bara i luleälvarna.

1913 – Nomadskolestadgan införs. Endast de nomadiserande samernas barn får gå i nomadskolorna, men undervisningsspråket är svenska. 

1921 – Världens första statliga rasbiologiska institut inrättas i Uppsala under ledning av Herman Lundborg. Samer fotograferas, mäts och bedöms, allt i forskningens namn.  

1923 – Den första regleringsdammen, Suorvadammen, står klar 1923. Samiska boplatser och renbetesmarker dränks under vattenmassorna. Stora Sjöfallets nationalpark stympas på sin begivenhet Stora Sjöfallet.

1928 – Ny renbeteslag avskaffar lappbyarnas självständighet. Jakt- och fiskerätten ska delas med staten och ett fogdesystem med lapptillsyningsmän inrättas. Detta får stora konsekvenser som påverkar politiken än idag. (Jag har beskrivit ett av många öden i ett annat blogginlägg

1950-talet. Kalavverkning av gammelskogarna blir gängse modell för att bedriva så kallat skogsbruk.

1971 – Ny renbeteslag innebär att lappbyarna byter namn till samebyar – vilka  omvandlas till en form av ekonomisk förening. Lagen vidmakthåller uppdelningen mellan samer medlemmar i samebyarna och samer utan medlemsskap. Samer med möjligheter och rättigheter att fortsätta leva som samer och samer som till stor del mister de möjligheterna.

1992 – Den 15 december antas propositionen om den fria småviltsjakten på samernas marker. Riksdagen tar ingen notis om motståndet från samer, naturskyddsorganisationer med flera. Samma dag beslutar Riksdagen att inrätta Sametinget. 

Ge gärna stöd till fortsatta skildringar av historiska och nutida skildringar från framför allt den norra delen av Sverige. Swish 0702300955. Tack på förhand 🙂


Visningar: 321

Ett svar på ”Samelands historia 98 – 1992, superkort version.”

 1. Bra.
  Men glöm inte notera att uppdelningen mellan “raserna” är det dummaste av allt.
  Alltså bör man alltid tydligt markera att uppdelningen svensk/same är en följd av raspolitiken från sthlm.
  Den speglar inte verkligheten.
  Samma gäller nomadiseringen.
  Den fanns inte före rasismen, inte heller efter.
  Människor tvingades “spela upp” den sinnessjuka teater staten iscensatt.
  De som lät sig fotas mitt i vintern i sommartält.
  De skulle bo där året runt enligt diktat, från kronan, fogdarna kyrkan
  Man kan ana att de flesta, oavsett yrke, ändå bodde kvar i de hus de alltid bott i vintertid. I lönndom.
  Det är lätt blanda ihop fakta med myter.
  Viktigt skilja på det.
  Annars riskerar man själv bli en del av rasismen.
  I värsta fall förstärka utestängningen av sig själv ur samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *