Restaurering krävs i EU

Idag röstar EU-parlamentets miljöutskott om att restaurera natur hör jag på radions nyheter. På samma sändning rapporteras om en mängd skogsbränder i Sverige och tidigare varnades för en ny sommar som 2018.

Förslaget om bindande mål om restaurering av 20% av EU:s mark och vatten är en nödvändig insats för att trygga den biologiska mångfalden, förhindra kollaps av ekosystem, minska klimatutsläppen, binda kol och göra exploaterad natur motståndskraftig mot sjukdomar, hetta, stormar och brand.

Tyvärr kommer omröstningen att bli jämn, säger de i radion. Förslaget kan komma att falla och allt blir då oförändrat.

Den centerpartistiske parlamentarikern Emma Wiesner säger att förslaget innehåller orimliga krav som kommer att slå hårt mot skogs- och jordbruket.

Men det som verkligen kommer att bli förödande för allt slags naturbruk är att ingenting göra. Det räcker inte köpa helikoptrar för brandbekämpning. Vattenbombningen kommer inte att ge någon effekt på de eldstormar utvecklas när somrarna blir allt varmare. Hetta, parad med stabil och ihållande vindar, kommer ge ostoppbara eldhelveten i trädplantager och på odlingsmarker.

Om inte plantageskogarna brinner upp så kommer de plantager som nått mogen höjd att blåsa ner, eller slås ut av insekter eller sjukdomar. Monokulturer fungerar så.

Jag hoppas verkligen att förslaget går igenom, att avverkning av kontinuitetsskogar därmed stoppas, att kalhuggning som metod förbjuds och att öar av gammelskog binds samman av restaurerade miljöer i det som nu är plantager. Jag hoppas också att jordbruket restaurerar skogsridåer och holmar på tegarna för att bibehålla väta och ge skugga. Att våtmarker återställs och torbrytning blir ett minne blott. Då först har vi kommit en bra bit på väg för resiliens och hållbarhet. Allt annat är inte bara korkat, utan direkt livsfarligt.

Odlingslandskap utanför Trollhättan. Mer restaurerade öar och ridåer av skogsmiljöer måste till på tegarna.

Visits: 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *