Restaurering efter flottningen

I flera år har Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, med flera aktörer, återställt älvar och bäckar till ett för fiskar och flodpärlmusslor vänligare tillstånd. Som de såg ut innan flottningen av timmer, då vattendragen rensades från stenar – ibland med dynamit – och blev transportkanaler utan hinder. Ståndplatser för öring och harr försvann, så också många lekbottnar och livsmiljöer för flodpärlmusslan, ja hela det biologiska vattenlivet, försämrades radikalt.

Cirka 20 mil har snart återställts. Bland annat Silbbaädno, Pärlälven, i Jokkmokks kommun. Bilden ovan. Den här storskaliga satsningen är ett rejält kliv i rätt riktning, men mycket återstår. Inte bara mängder av slottningsrensade älvar och älvar utan också en av de största källorna till läckagen av gödningsämnen till den redan övergödda Bottenviken, tungmetaller som bidrar till att göra till exempel laxen oätlig och humus som grumlar igen fiskens lekbottnar. Skogsbruket. Det är skogsbrukets alla vansinniga kalhyggen och alldeles för smala strandzoner som är största miljöboven. Något som det talas alldeles för tyst om märkligt nog och vars galna så kallade skogsbruksmetoder knappt några politiker vill ändra.

Rösta grönt den 11 september och öka chanserna till fortsatta miljöåtgärder för vattnet och för alla dess varelser i bäckar, sjöar, älvar och hav. Med en blåbrun regering lär det inte bli några som helst satsningar på natur och miljö…


Mer info finns här.

Träffar: 229

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *