Representativ demokrati, gäller inte samer

Under protesterna i Gállok 2013 vällde den polisiära övermakten in bland blockader, tält, kåtor och sittande aktivister och betedde sig ibland onödigt brutalt. Ovana vid att folk gör motstånd i detta sjukt lydiga Norrbottens län. Ovana vid fredlig civil olydnad som metod med alla slappa kroppar som låter sig släpas eller bäras bort. Ovana, ja rent tagna och skräckslagna över hela situationen.
– Men varför i helvete gör ni så här? Det är ju ren overkill! utbrast jag till en av de bättre poliserna, en hon, eller vilket pronomen hen nu föredrog?
– Vi följer bara den lag som finns, svarade polisen.
– Vems lag? frågade jag men fick inget svar.

Det har varit alla kolonialmakters generalmetoder i alla tider. Först ta över andra folks territorier genom att snabbt införa sin egen religion, sedan sitt eget språk, sin egen ekonomiska modell, sin egen jordbrukskultur, sina egna lagar, sin egen rättsskipning.

Min högst relevanta fråga för tio år sedan visar på en extremt allvarlig brist i den högt hyllade representativa demokratin i Sverige. Ingen ledamot från det urfolk, vars land och liv stulits, har fått vara med att stifta någon av alla de tusentals lagar som reglerar allt från söder till norr och som ger staten och företagen fri access till att fortsätta parasitera urfolkets territorium. Och om någonting ändå hämmar de nya planer som nu finns i den så kallade gröna omställningens namn stiftas abrupt nya lagar och gamla lagar monteras ner. Eller också ges dispenser eller undantag. Riksdagen är suverän till att besluta vad fan som helst.

En riksdag utan någon samisk representation. Vad är det för representativ demokrati i ett land med två folkslag? Bland riksdagens 349 ledamöter finns ingen same. Visst kan någon assimilerad ha slunkit med i nomineringsprocesserna, men ingen uttalad och initierad same som säger sig värna samiska värderingar och samisk kultur. Det är bedrövligt dåligt. Egentligen borde en tredjedel av riksdagens mandat tillfalla det numera tandlösa Sametinget. Då först kan Sverige säga sig vila på en riktig och seriös representativ demokrati.

Du får gärna stödja mina oberoende, folkbildande och kanske ögonöppnande skildringar på denna blogg 💚💙💛❤️
Varma tack på förhand! /Tor


Träffar: 130

Ett svar på ”Representativ demokrati, gäller inte samer”

  1. Yes it seems like a reverse law, that those who should protect us against abusive behavior in this case the lawinforcement ,the extended arm from
    Politicians, gets the aggressor themselves against the samic people and their supporters.
    What a upside down behavior is that?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *