Olov Abrahamsson kan inte se

En av många bilder på avverkad skog i Norrbottens län. Jag hade kunna visa många många fler på allsköns exploateringar i länet. Det grå är kalhyggen, tall- och contortaplantager. Från länsstyrelsen.

Jag kan berätta om hur mycket kontinuitetsskog som finns kvar i Norrbotten. Jag kan visa kartblad lagda i skikt som visar hur söndertrasat landskapet är av olika exploateringa. Jag kan berätta hur mycket väg som krävs för att bygga vindkraftspark och vad vägar innebär i form av avskurna ekosystem. 

Jag kan säkerligen också hitta siffror på hur mycket energi som krävs för att producera ett vindkraftsverk och hur mycket klimatskada produktionen gör. Jag kan också visa på både forskning och renskötarkunskap om hur vindkraftsverken, eller virkesplantagen, eller vattenkraften, eller gruvdriften, påverkar renskötseln. 

Jag kan garanterat hitta studier som visar på den riktiga skogens positiva inverkan på människors hälsa. Hur mycket fisket i Luleälven kunde ha varit värt om laxarna hade fått fortsätta vandra. Eller andra positiva tillstånd som hade kunnat vara ett faktum utan det oåterkalleliga sabotage som den så kallade utvecklingen, och inte minst socialdemokratiska politiken, har medfört. 

Men grejen är, att det är inte mödan värt. Inte för att bemöta texter som Olov Abrahamssons på NSD:s ledarsida den 7 november 2023. För Olov Abrahamsson kan inte se och inte förstå. Det finns inga fakta som biter på honom, när han hyllar vindkraftssatsningarna i Markbygden och på andra håll.

Olov Abrahamssons bibel är allt sedan SSU-tiden gjuten i betong och hans frälsare är kapitalet, på jorden förkroppsligat av, tja, kanske Anders Sundström som en gång var hans chef?

Likväl är det för mig fullständigt obegripligt hur en person med rötterna i Norrbotten, som lever sin vardag i länet, kan påstå att det inte finns konflikter kring vindkraftssatsningarna. Det är faktiskt inte mer sant än när DN:s Hanne Kjöller skriver att 4000 renägande samer snart kan komma att kontrollera halva Sveriges yta. I båda fallen knackar skribenterna ner ett påstående, skickar ut det i den digitala rymden och vips, så finns det där. Som en hävdad sanning.

Exploateringen i Markbygden har föregåtts av väldigt många och långa diskussioner och så kallade samråd. Visst, om byaföreningarna är glada över vindkraftsåterbäringen och får dricka glögg under julbazaren i en upprustad byagård, så är det så klart trevligt, men att alltid sätta människan i centrum kommer så småningom att vara det som förgör oss. 

Att människan inte klarar sig utan intakt natur betraktas dock som ett flumargument bland cementbibelns bokstavstrogna. För oss andra kan det göra tillräckligt ont att veta att örnen inte längre har några häckningsplatser, att renarna stressas och renskötarna får merarbete, att otaliga fladdermöss och fåglar mister sina boplatser och liv. Att svamparnas mykorrhiza trasas sönder. För att ta några exempel.

Jag är rätt säker på att naturen hellre är utan de grillplatser, elljusspår och skoterspår som Olov Abrahamsson framhåller som den lokala nyttan av vindkraftparkerna utanför Malå. I en ledartext som fullständigt osynliggör det samiska folket som markanvändare, vare sig vi är renskötare, jägare, fiskare eller samlare, eller alla fyra samtidigt, drar Olov Abrahamsson det kort som den koloniserande majoriteten alltid drar: Man presenterar siffror i kvadratkilometrar och procent och kommer sedan med slutsatsen att ingen exploatering är något att bråka om i detta gigantiska område. Det är som att säga, att eftersom de flesta människor inte dör i cancer, så behöver inte jag vara ledsen för att just mina båda föräldrar dog tidigt i sjukdomen.

Statistiken används som örfilar för att vi ska hålla käften. För dem som finns i markerna, vare sig de går på två ben eller fyra, har päls eller fjädrar och vingar, så är varje drabbande exploatering ett slag. Och för min del räcker det att gå ut med hundarna för en snabb kvällsrastning för att kunna konstatera att norra Sverige är överexploaterat. Omgiven av hyggen och virkesåkrar hör jag vattenkraftverket dåna ett par kilometer bort medan gruvplanernas Gállok finns en halvmil åt andra hållet. Endast stjärnhimlen högt däruppe är densamma som den tidigare generationer har blickat mot. 

#faktaresistens #göda #gödsel #skit #bajs #kolonialism #hat #rasism #olovabrahamsson #okunskap #nsd #norrländskasocialdemokraten #socialdemokraterna #ledare #ledarskribent #norrbotten #vattenkraft #skogsbruk #vindkraft #industri #industrialism #sosse #faktaresistent #blind #malå #vattenkraft #ledartext #renskötsel #sápmi #samer #media #oseende #ovetande #sovande #hat #rasism #rasistisk

Swish 0702300955, tack!Träffar: 132

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *