Nyckelbiotop i Jokkmokk kalavverkad

Timmerbil med gammelskog. Kör över dammen till Parki kraftverk. Parkijaur, Jokkmokk, Sábme.

Välta med massaved efter Allmänningens avverkning av nyckelbiotop. Som synes grova rötade flerhundraåriga tallar som blir papper och kartong och biomassa vilken eldas upp. Jokkmokk, Sábme.

Jokkmokks allmänning har avverkat en nyckelbiotop med utrotningshotade arter väster om Parkijaur i Jokkmokks kommun. Tallar över 300 år gamla transporteras i skytteltrafik ner till kusten. Norra Skogsägarna heter köparen. Detta sker 2015 och är långt ifrån en isolerad händelse.

Också Sveaskog hugger gamla skogar. Och vid Årrenjarka fjällby gör Fastighetsverket ett kalhygge nära fjällbyn, vilket allvarligt stör anläggningens besökares möjligheter till rekreation. Detta vid en av Jokkmokk kommuns största turistcentrum.

Skogsbolagen är desperata. Att hugga till varje pris är det som gäller. Det tas ingen hänsyn till andra än skogsbruket själva. Moralen och etiken är uppluckrad. Respekten för andra näringar finns inte. Det är som om de håller på att svälta ihjäl.

Kalavverkad nyckelbiotop 2015. Skyldig: Jokkmokks Allmänning. Uppköpare: Norra Skogsägarna. Storlek: Cirka 23 hektar. Parkijaur, Sábme.
Renar vid timmervältor. Allmänningen har huggit nyckelbiotop vid Parkijaur, Jokkmokk, Sábme.

Visits: 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *