Northland sprider gifter till Torneälven
on 20/09/2014

Det spelar ingen roll att det är Sveriges modernaste gruva, byggd utifrån miljölagar som regeringen säger är världens starkaste. Förutom att Northlands gruva utanför Pajala är en ekonomisk flopp, är den nu också en ekologisk katastrof.
En miljon kubikmeter vatten med giftiga tungmetaller som nickel, kadmium, bly, koppar med mera rinner rakt ut från den havererade gruvdammen till Muonioälven och senare Torneälven, som är klassad som en nationalälv.

Foto: Peter Öhman
Foto: Peter Öhman

På myren Tapulivuoma vid Pajala som är av riksintresse, häckar pilgrimsfalk. Renskötsel har bedrivits här i hundratals år, men den är i ett slag spolierad för tid och evighet.

Foto: Peter Öhman
Foto: Peter Öhman

Det finns ingen hejd på hur mycket kortsynta lycksökare kan ställa till med.

Hur många gånger måste sådana här katastrofer gå i repris innan makthavarna vaknar?
Hur många katastrofer måste ske innan makthavarna inser att de är lurade?
När ska seriösa krav ställas på gruvnäringen?
När ska Minerallagen och Bergsstaten – rötterna till allt elände – skrotas?
När ska miljarderna plöjas ner i anläggningar som återvinner redan uppbrutna metaller istället för att totalsabotera känsliga myrkomplex, urskogar, sjöar och älvar?
När ska hållbara långsiktiga arbetstillfällen ges företräde framför engångsjobb?
När ska ILO 169 fastställas av Sveriges riksdag?
När ska parasiterandet av norra Sveriges samiska områden upphöra?

Foto: Peter Öhman
Foto: Peter Öhman
Foto: Peter Öhman
Foto: Peter Öhman

Träffar: 116


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


8 Replies to “Northland sprider gifter till Torneälven”

 • Jag blir så fruktansvärt upprörd!
  Hur kan dessa miljökatastrofer upprepas gång på gång, utan att
  Staten ställer högre krav och
  har en EFFEKTIV uppföljning av
  hur gruvföretagen sköter sig?

  Skandal, på skandal, på skandal!
  Miljökatastrof, på miljökatastrof!

  Politikers STORHETSVANSINNE!,
  som ortsbefolkningen och i
  synnerhet samerna drabbas
  av och får betala priset för!77

 • Northland säger att det skulle finnas nytt yttre vall,.såm är svårt att se. I Finland man brukar att ha botten i magasin. Ivarje fall, det ser så ut att inget har gjort för att skydda grund vatten. Nåteraockså att om sand/damm blir torr,damm kan vara jätte farligt för att andas.

 • I EU finns starka normer för vattenkvalitet especiet för kadmium (årlig genomsnitt 0.1 mikrogram/liter, månad 0.5), bly (7.5 och ska bli inom kort 1.3), nickel (21, ska bli 4, med månad max 34), mercury (0.05 och i fisk 20 mikrogram/kg). Man måste ha tillstånd och gränsvärden för tunga metaller. Det ser så ut at Sverige inte föjer direktiv och kanfå böter? i Finland gjorde man likadant, och MEPs frågade komission och directiv gäller i Filand och efter detta harnågra tillståndmyndigheter varit skarpare.

  I Torneåälv raporterades att mycket lax dog i somras?

  Northland försöker öppna Hannukainen på finska sidan och det skulle vara bra att få information om problem där.
  Vi tar prov från vatten och sediment och skickar dom till internationel laboratorium,
  tills vidare har inte hittat en gruva utan fel medvatten.
  Enligt gruavfall direktiven, bör det inte komma vatten över gränsvärden från avfall även efter en längre tid. I Hannukainen miljökonsekvens estimering(?) har dom räknat olagliga vatten värden från probmlem avfal dammTor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag