Motståndet mot gruvan i Gállok, Kallak 2010-2022

kallak sarek parki lille lule älv
Den 13 december 2011 kliver Jonas Vannar från Sirges sameby över bommen på “Melkers väg” som björkholmsborna kallar den, i Gállok, på mark vilken Allmänningen i Jokkmokk säger sig äga, där primärgruvan i Gállok/Kallak planeras. Exploatören hade nyckel till bommen, det hade inte vi.

Mars 2011. Jonas Vannar från Sirges sameby, Mattias Pirak från Jåhkågasska tjiellde och jag för det då relativt nybildade nätverket Gruvfritt Jokkmokk (som då hette Inga gruvor i Jokkmokk) kom tidigt överens om hur vi tillsammans skulle lägga upp motståndet mot den planerade gruvan i Gállok. Samebyarna skulle ansvara för renskötseln och vi andra skulle föra miljöns, naturvårdens och nybyggarättlingarnas talan – oavsett om ättlingarna räknade sig som samer eller inte. Fiskare, bärplockare, jägare, skogsbrukare, forskare, biologer, naturvänner och supporters i allmänhet. Också grannsamebyn Tuorpon, söder om Jåhkågasska, var med i motståndet. Henrik Blinds insatser genom åren kan inte nog mycket framhållas. Så också Mats Dahlbergs, gruppledare för MP, det första partiet i Jokkmokks kommunfullmäktige som tog klar och tydlig ställning mot den planerade primärgruvan i Gállok. (Senare anslöt sig också partiet Samernas väl i motståndet).

Med tiden växte en annan viktig strategi fram. Vi skulle göra allt för att hålla sams. Lägga alla frågor där vi hade starka och skilda åsiker åt sidan och fokusera endast på motståndet mot gruvan och det Jokkmokk Mining District som planerades. Det lyckades även över de massiva protesterna i Gállok 2013 med en massa tillresta aktivister och den lyckas ännu idag.


Vårt motstånd inspirerade också, bland annat, det otroligt proffsiga arbete som Miljögruppen Pite älvdal ägnar sig åt för att stoppa gruvan i Laver. Ett gigantiskt dagbrott med sjukt höga gruvdammar vilka allvarligt kommer att hota Piteås vattentäkt Svensbyfjärden, men också ger allvarliga effekter för renskötseln i området.

Jag vill inte rangordna olika individers engagemang i motståndet och jag kan inte räkna upp dem alla. De flesta har gjort vad de har känt sig ha kapacitet till. Några har bedrivit värdefull kommunpolitik, andra har bidragit med någon hundring till en insamling eller administrerat våra sociala medier. Några har hyst aktivister i sina hem och andra har hållit föredrag om gruvhotet i Jokkmokk, Sverige men också utomlands. Vissa har låtit sig intervjuas av medier gång på gång och andra har beskrivit renskötselns behov och det hot gruvan/gruvorna innebär för samebyarna, också det gång på gång.
Vårt motstånd har skett kravlöst och demokratiskt, utan något ledargarnityr.

När FN:s specialrapportör besökte Gállok i juni hade Jonas Vannar dock nyckel till bommen 🙂
Malin, Linda, Eino och Adam blockerar en grävmaskin den 1 juli 2013. Starten för den fredliga civila olydnaden i Gállok.
En av profilerna i gruvmotståndet, Elizabeth Johansson, som hyst aktivister i sitt hem, ordnat med logistik och ekonomi i gruvkampen. Bilden från Gállok i juli 2013.
Politikern, föreläsaren och renägaren Henrik Blind håller min prematurson Nils i det första aktivistlägret i Gállok juli 2013.
Björkholmsbon och markägaren Lars Isaksson på sin mark som Beowulf Mining skövlat. Lars är en av många aktiva förmågor i gruvmotståndet. Juli 2013.

Rickard Länta och Mattias Pirak från Jåhkågasska tjiellde tar emot en gåva från Rainbow People, Átjek/Gállok augusti 2019.
Marie Persson Njajta, Tärnamo, och Cecilia Lundin, Jokkmokk, vid Södra Latin i Stockholm. Den 17 november 2012 anordnades Sveriges första nationella demonstration mot gruvnäringen någonsin. En hel dag med workshops och föreläsningar. Maries nätverk och Fb-grupp Stoppa gruvan i Rönnbäck, Tärnaby, Björkvattsdalen inspirerade mig att starta nätverket Inga gruvor i Jokkmokk den 30 november 2011 vilken idag heter Gruvfritt Jokkmokk.
Pilbågsmakaren, aktivisten och läraren Markus Nyström var, tillsammans med Kim Hultgren, de första aktivisterna på plats i Gállok i maj 2013.
Kim Hultgren hos mig i juli 2019.
Johanna Lindberg, Björkholmen/Luleå, på utställning under manifestationen i Stockholm den 17 november 2011.
Arkeologen Gunilla Larsson och PhD May-Britt Öhman på exkursion i Gállok september 2012. Det arbete de lagt ner om arkeologi, historia, vatten- och dammsäkerhet har varit ovärderligt i motståndet.
Den 4 oktober 2011 intervjuas Mats Dahlberg av Micke Nyberg på SVT Nordnytt om att MP som första parti i Jokkmokk, tar avstånd från gruvplanerna i Gállok.
Carmen Blanco Valer, urfolksaktivist och folkhögskolelärare med rötterna i Peru, besöker för första gången Gállok i juli 2013. Carmen har haft kontakt med gruvmotståndet i Jokkmokk ända sedan dess och är en värdefull källa till kunskap och inspiration.
Stina Svensson och Matti Holmgren, Jokkmokksguiderna. Med sin kunskap om turism och sin vurm för att hjälpa till med logistik, låna ut utrustning och ett brinnande engagemang för en oförstörd natur, har alltid funnits med i gruvmotståndet.
Sara Elvira Kuhmunen, ordförande i den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, tillhör den nya generationens driftiga gruvmotståndare som tillsammans med andra ungdomar Fridays For Future och Greta Thunberg lyfter Gállok och den planerade gruvans horribla effekter på renkötsel och samisk kultur så ofta hon bara kan.

Det finns många fler människor i nätverket Gruvfritt Jokkmokk som har gjort betydande insatser för gruvmotståndet i Jokkmokk. Vi, och ni själva, vet vem ni är. Både ni som mest vill jobba i det fördolda, ni som varje månad betalar en mindre summa till nätverkets konto, ni som ringer och messar och tipsar om viktiga ting och alla ni aktivister som den banbrytande sommaren 2013 lärde oss motstånd och gav hela gruvnäringen och gruvkramande politiker skrämselhicka. Som med sina kroppar fick Gállok att bli den främsta symbolen i Sverige för enande, för motstånd, för rent vatten, fast mark och levande kulturlandskap, för samiska rättigheter. Varma tack till er alla 🙂
.
Mer info om vad som har hänt genom åren går att läsa i en tidslinje.
.

.

#gállok #kallak #jokkmokk #gruvfrittjokkmokk #aktivism #aktivister #sábme #sápmi #sverige #sweden #sáminuorraVisningar: 361

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *