Lobbyism i Skogslandet

Bilden: Lobbyisten Lena Ek besökte Ája i Jokkmokk i egenskap av miljöminister för centerpartiet måndagen den 4 februari 2013.
Skogsindustrin och dess lobbyister gör sitt yttersta för att förmedla den falska bilden av att det svenska skogsbruket är klimatsmart. DN-journalisten och författaren Lisa Röstlund avslöjar dem.


Utdrag från: Lisa Röstlunds bok ”Skogslandet – en granskning”. Apple Books.

”Det är med viss oro jag skriver dessa rader”, inledde Lena Ek ett öppet brev till alla svenska riksdagsledamöter i november 2016 om att allmänhetens delaktighet i naturvårdsarbetet föreslogs stärkas. ”Om det blir möjligt att överklaga normala skogsbruksåtgärder som avverkning, nya skogsvägar eller vilken typ av plantor som sätts, undergrävs den förfoganderätt som följer med ägandet”, fortsatte hon – och bekymrade sig också över att rättsväsendet riskerar att överbelastas.
Tillsammans med tidigare S-näringsministern Anders Sundström har hon tagit initiativet till organisationen Balanskommissionen, som bildats av bland andra skogsbolagen Holmen, SCA och Södra. Den har en budget på 2 miljoner kronor per år och släpper bland annat rapporter som ifrågasätter tillämpningen av artskyddsförordningen, som reglerar fridlysningen av växter och djur, och nyckelbiotopsbegreppet i skogsbruket. En rapport tar upp att ”nyckelbiotoper stoppar i praktiken nästan all skörd inom Holmens skogsinnehav i Strömsunds kommun i Jämtland”.”


”Lena Ek är kanske den mest högprofilerade men knappast den enda lobbyisten inom branschen. Stora pengar satsas på att förmedla att ökat skogsbruk är klimatsmart.”

Lisa Röstlund har grävt fram att 150 miljoner satsats på lobbyism under de senaste fyra åren och att Svenska skogen matat ut propaganda med en blond kvinna som går i en sagolik produktionsskog, dvs. en plantage, som tidigare har kalavverkats.

”Bilden är en tidningsannons och del av kampanjen Svenska skogen, som drivs av bolaget Svensk Skogskommunikation AB. Lobbyorganet bildades hösten 2015 av bland andra statliga Sveaskog och branschorganisationen Skogsindustrierna”.

”…en kollega på DN avslöjar, efter tips från en läsare som reagerat på att han aldrig sett en produktionsskog med så varierande trädtjocklekar, att trollskogen ligger i ett naturreservat. Och att reservatet inte ens ligger i Sverige, kvinnan vandrar i själva verket i Cypress Provincial Park utanför Vancouver i Kanada. Beskrivningen av bilden var ett misstag. ”Sådant som händer”, svarar lobbyorganet.”

Lobbyn meddelade stolt regeringen att kampanjen och Lantbrukarnas riksförbund nått drygt halva delen av den vuxna svenska befolkningen, att industrin ökat i popularitet, att alla skogsägare i landet är medfinansiärer i kampanjen. Lobbyism sker stort också i Bryssel, skriver Lisa Röstlund.

”Inför det att EU:s skogsstrategi skulle utformas, uppmanade organisationen år 2020 regeringen att ta ställning mot förslag ”som förfäktar att öka arealer av skog som inte ska brukas”.”

”Industrin satsar även på att lära barn rätt saker. Föreningen Skogen driver projektet Skogen i skolan, som producerar läromedel för elever i mellanstadiet. Finansieringen kommer från både myndigheter och näringslivet, som SCA och Sveaskog. Jag läser igenom faktabladen som delas ut. Orörd skog är sämre för klimatet än brukad skog, slår de fast.”

”Ett annat faktablad anger att koldioxiden från skogsbränsle som förbränns är klimatneutral eftersom den tas upp igen av växande skog. Hur stor finansieringen är till utbildningssatsningarna vill ansvariga för Skogen i skolan inte svara på.”


Efter Lisa Röstlunds mfl. granskningar i DN 2021 lämnade Sveaskog kampanjen.

”Beslutet grundar sig i bolagets nya långsiktiga inriktning med större fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning, uppger vd:n Per Matses i ett mejl.
Menar han alltså att kampanjen inte fokuserade på biologisk mångfald och klimat? Jag frågar upprepat, försöker få honom att förklara konkret – på vilket sätt hänger det ihop? Men just det vill han inte svara på.”

Boken går att beställa på Bokus för 99 kr., även som digital bok för 109 kr. Jag har både fysisk bok och digital. Det är suveränt enkelt att citera från Skogslandet – en granskning om ni själva vill stödja Lisa och hennes extremt värdefulla journalistiska avslöjanden om den galna svenska skogsmissbruksmaffian.

Jag är också skogsägare men har inte huggit och sålt något virke, som Svenska skogen ju säger att alla skogsägare har gjort och därmed överfört 40 öre per avverkad kubik till kampanjen. Skogsbruket och dess lobbyister tillhör en maffia som manipulerar och ljuger. Rena trumpisterna.

Och när maffian på Twitter kallar Lisa Röstlund för landsförrädare, bara för att hon seriöst belyser maffians metoder (mitt eget epitet), då blir jag verkligen heligt förbannad. Jag kommer därför att fortsätta publicera utdrag från hennes förträffliga bok Skogslandet – en granskning på denna blogg.Visningar: 112

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *