Lappar enligt Sverige

Lapp. Ett ord som många samer avskyr. Ett ord som svenskar konstruerat. Ett nedvärderande ord som Sveriges kungar, politiker och tjänstemän använt sig av i alla tider. Också idag. Nyss. I Girjasmålet haglade lappordet. Och statens advokater repeterade ordagrant motiven för statens första påtvingande renbeteslag från 1886 med följande citat från lagens förarbeten skrivna med gåspenna av justitierådet Olivercrona:

De folkstammar vilka icke vilja lämna nomadlivet måste med nödvändighet stanna på en lägre kulturgrad och giva vika för de mera civiliserade bofasta stammarna och slutligen, efter ett tynande liv utdö. Mänsklighetens historia visar, att så har förhållandet varit i alla trakter av jorden, och de nomadiserande lapparna måste vara underkastade samma lag, och gå under, därest de icke efter hand vilja ägna sig åt jordbruk eller sysselsättningar som endast äro förenliga med stadig hemvist.

Nästa renbeteslag kom 1898. Med denna lag definierades tydligare vem som avsågs vara lapp. Med renbeteslagen 1928 blev det glasklart. Då förlorade en överväldigande majoritet av samerna sina möjligheter och rättigheter att leva och verka som samer som man alltid hade gjort. Tillsammans med den enorma markstöld av samiskt land som den svenska staten gjort sig skyldiga till två-tre decennier tidigare torde 1928:an vara ett av de värsta övergreppen på den samiska befolkningen i den svenska delen av Sábme.

Efter 1928 fanns bara lappar i Sverige enligt Sverige. Samer fanns förvisso också, men mest omnämnda bland oss samer själva och i tidningen Samefolket. Samer var inga lappar. Samer var såna som höll på med kultur, hade vanliga svenska jobb och bodde i städerna – som ansågs vara av något finare kaliber. Assimilerade. Äkta lappar bedrev renskötsel. För det hade Sverige sagt i sin lag. Ordet lapp kom så att indoktrineras till att bli någonting rejält i arbetarepartiets universum.

Dock fanns chefredaktören På Samefolkets Egen Tidning Torkel Tomasson. Redan för ett sekel sedan var han ute med att förklara hur det ligger till. Hans utgångspunkt var sydsamiskan, då han i en ruta i vänsterkrysset klargjorde:

Same pl. sameh är det folk, som svenskarna kallat och kalla lapp, lappar. Folket självt kallar sig dock same, pl. sameh.

1928:an skrevs ihop av politiker och tjänstemän som präglades av den tidens anda med rasism, ett statligt rasbiologiskt institut som startades sex år tidigare och en ökande nazism.
Denna lag med allt sin skit som skvalpar runt ligger som jäsande illaluktande bottensörja för rennäringslagen 1971 – den senaste uppdateringen. Det är bedrövligt att inse. Också att Sveriges statsminister Stefan Löfven skiter i EU:s enda erkända urfolk. Det Löfvenska oviljan att svara på seriösa mediers frågor och tillåta hysteriska exploateringar med kalhyggen, vindkraftsparker och vargföryngringar i urgamla samiska kulturland tar alla rekord. Skäms!

Visits: 520

Ett svar på ”Lappar enligt Sverige”

  1. Hur man än vänder sig i denna fråga så kommer man någonstans att acceptera och förstärka det koloniala. Rasismen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *