Krister missionerar samehets i Kiruna

Oj, så kristna kirunaborna tycks ha blivit helt plötsligt. Så måste det ju vara, för i det senaste valet går Kristdemokraterna från 2,8 procent till 11,5 procent. Eller handlar resultatet om något annat?

Ja, så klart. För väljarna har valt att lämna Gunnar Selberg och Centerpartiet för att gå  till nästa person som ifrågasätter samiska rättigheter och Girjasdomens legitimitet. Krister Pounu må göra det med Jesu bergspredikan i ena handen och de tio budorden i den andra, men KD idag står lika långt från kristna värderingar som helvetets demoner från himmelen. SD hade varit ett ärligare val för Pounu och hans anhang att stå på, men i kommunpolitik tycks vad som helst vara möjligt.

I Pounus historiebeskrivning var det ”samer/lappar, kväner, lantalaiset, tornedalingar, finnar, norrmän och svenskar som befolkade Lappland, Lapland och Finn(lapp)mark”. Och i Pounus Kiruna har alla, också ättlingarna till kolonisterna som nu jobbar i gruvan, lika stor rätt till att bygga, färdas, jaga och fiska överallt och alla ska ha rätt att bedriva renskötsel. Mantrat lyder att alla ska vara lika inför lagen. Det är samma retorik som sverigedemokraternas. Rasistiskt. Populistiskt. Faktaresistent. Historielöst. Respektlöst.

Att alla samer jag känner i Girun ska behöva stå ut med detta i ytterligare fyra år är horribelt. Samiska barn och ungdomar är redan vana vid gliringar och nedsättande ord på affären eller ute på lokal på grund av först Selbergs och nu Pounus framgångar. Som backup på riksplanet har de landets numera näst största parti. Det lär bli mer mobbning. Mer plågade renar. Mer brun skit. Konflikterna kommer att öka, medan Pounu stångar sig blodig med sin retorik att konflikterna ju beror just på renskötselns särställning och att samerna råkar vara det enda erkända urfolk som finns i området. 

Norra Sápmi har i över 500 år successivt koloniserats av jordbrukande nybyggare. Från öster finnar och från söder svenskar, fram till 1809 med samma militärmakt. Samerna i Sápmi har inte haft så mycket att sätta emot. Mer och mer svenskar och finnar har vällt in och pö om pö har samiska markrättigheter urholkats och brutala exploateringar med gruvor, infrastruktur, vattenkraftsutbyggnader, skogsbruk och vindkraftsparker har brett ut sig. Stulna traditionellt brukade samiska marker har förvandlats till industriområden som främlingar parasiterar och gör sig rika på. 

Kyrkan har gått i statens främsta led för att försöka utplåna den samiska religionen, där jojken ansågs vara jävulens röst. Kyrkoplikt och straff och så flera svenska lagar och som slagit sönder det samiska samhället och tvångsassimilerat mängder av samer. 

Det ska vara lika för alla, var en gammal socialdemokratisk paroll, nu övertagen av SD. Det ska vara samma språk, samma kultur, samma religion, samma allt. Fast vi vet, att samma för alla alltid innebär majoritetens diktatur gentemot minoriteten. 

Jag lider med mina systrar och bröder i Kiruna, som hela tiden ska behöva försvara sig och blir misstänkliggjorda, när det enda de vill är att leva på sina förfäders marker, tala sitt språk och göra sina barn starka och stolta i sin kultur. Ja, att få vara samer. Och jag skäms över att riskera att bli sorterad in i samma fack som Pounu, såsom icke renskötande same. 
Träffar: 1861

Ett svar på ”Krister missionerar samehets i Kiruna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *