Kommer den nya statsministern att bry sig om urfolket samerna?


Svenska dagbladet, en av Sveriges största dagstidningar, ställde frågor till Stefan Löfven om samisk rätt till land och vatten, men han vägrade svara på någon av dem. Över tre år har gått och han har fortfarande inte gett något svar. Maken till nonchalans och handlingsförlamning finns inte. Även när det gäller europas enda erkända urfolk. Det är sanslöst dåligt. Girjasdomen avgjordes ju under den tid som SvD och vi samer väntade på Löfvens svar. Den styrka denna HD dom skulle ha gett vattnas nog ur med revideringen av rennäringslagen. Tyvärr lär allt förbli vid det gamla.

Från SvD den 30 augusti 2018:


1. Sverige får grav internationell kritik inom mänskliga rättigheter utifrån de bindande konventioner som Sverige skrivit på. Det handlar om att samerna har för lite markrättigheter. Ska de få utökade markrättigheter – ja eller nej?

2. Sveriges regeringar har i 29 år sagt att vi ska ratificera den viktigaste folkrättsliga konventionen om urfolk: ILO 169, som anses ge samerna större rätt till mark. Även här får Sverige internationell kritik. Senaste utredningen är från 2016. Varför skriver inte Sverige på?

3. Justitiekansler Anna Skarhed föreslår i SvD att statskontoret eller Riksrevisionen utreder samefrågan, utvidgar perspektivet och försöker mer långsiktigt värdera vilken samhällsnytta som genereras av gruvor, vindkraft, bevarade naturvärden och urfolksrättigheter. Ska ni göra det?

4. Justitiekanslern ger också regeringen vass kritik för dubbelmoral och att lämna walk over i den känsliga markfrågan. Vad är din kommentar till detta?

5. Flera ledande folkrättsjurister tolkar internationell rätt som att en sameby ska kunna säga nej till en stor gruva som skulle göra stort intrång på deras renskötsel, men inte om intrånget blir litet. Vad är din syn?

6. Gruvindustrin och vindkraftsnäringen tycker att regeringen kommer med dubbla budskap och att deras projekt ofta fastnar i lokala konflikter. Vad är ditt besked till dem?

7. Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke ger helt olika besked i frågan. Vem har rätt?

Visningar: 26

2 svar på ”Kommer den nya statsministern att bry sig om urfolket samerna?”

  1. Mi chiamo Vincenzo e scrivo da Milano, Italia. Non avevo mai sentito parlare del popolo SAMI. Qualche giorno fa per caso ho conosciuto su Youtube la cantante Sofia Jannok e sono venuto a conoscenza dei SAMI e della loro lotta per il riconoscimento dei loro diritti. Da quel poco che ora so di voi SAMI siete un popolo grande con una cultura meravigliosa Grazie di esistere e spero che la storia un giorno vi preservi ed onori la vostra cultura e la bellezza della vostra fierezza. Che la vita vi conservi, Vincenzo

  2. “Samer” är enligt statens definition endast renskötarna.
    Dvs nästan “ingen” i deras ögon.
    Det är bara ryktet internationellt vad gäller “urfolken” som eventuellt kan störa lugnet i riksdagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *