Knepiga samiska ortnamn vid Huhttán/Kvikkjokk

Det är spännande med ortnamn. Helst här i Sábme där samiskan på ett ofta beskrivande sätt har namngivit landskapet och där många ord är flera hundra år gamla.

Riehpentjåhkkå. Antagligen fördjupningen i fjället som ser ut som rökhålet i en tältkåta, riehpen.

Dock finns namn som ingen äldre med lulesamiska som modersmål som jag talat med numera kan förklara. Bland andra fjället Vuogá väster om Huhttán/Kvikkjokk, Stájggá väster om Vuogá, Livkko SSV om Huhttán och Njánnjá NV om Njavve.
Vore trevligt om någon kan förklara någon av dessa namn och kommentera nedan. Tack på förhand 🙂

Visits: 310

6 svar på ”Knepiga samiska ortnamn vid Huhttán/Kvikkjokk”

 1. Ordet “tjå”, som i “tjå dig”, lugna dig, tror jag är samiskt.
  Jag har hittat ett ord för lugn som påminner om tjå, tror det var sieddos eller nåt sånt.
  Sen har vi ju vårt grannland i öster som har ett riksspråk baserat på den östliga samiskan.
  Hela Skandinavien hade Svenskan längs kusterna och samiska i övrigt.
  I Finland är all äldre litteratur på svenska.
  Den som gräver i kyrkböcker måste kunna svenska för de är allihop på svenska.
  När ryssen tog Finland så ville dom bli av med det konkurrerande herrefolkets språk, svenskan.
  Därför blev samiskan det enda förutom ryska som var accepterat.
  De hade börjat skruva upp ryska gatuskyltar, innan Finland av en lycklig slump blev fritt 1917.
  Så finskan har vi ju kvar, när samiskan på sikt kommer försvinna (som det ser ut).
  Dagens läge i norra Sverige är konflikt.
  Vi fyller på den koloniala söndringen självmant, både från “samiskt” och “svensk” håll här uppe.
  Bättre vore om vi höll oss till sanningen.
  Slutade dela upp oss enligt kolonialmaktens önskan.
  För resultatet av söndringen är maktlöshet.
  Vilket var avsikten, alltid är avsikten i koloniala system världen över.
  Vi kan t ex inget göra när skogarna skövlas av Svenska Staten (Sveaskog), SCA, Holmen m fl.
  Sveaskogs mark ligger huvudsakligen nom skogssamiskt område mellan Umeälven och Kalixälven.
  Det ansågs vara ofarlig stjäla lappars egendomar.
  Nästan som en välgärning.
  Vill vi bli överkörda så kan vi fortsätta dela upp oss etniskt.
  Varför inte gå “all in” som i Rwanda.
  Börja skjuta på varandra.
  Det har redan förekommit att “svenskar” och “samer” jagat varandra på snöskoter i Jokkmokksområdet med skarpladdade vapen.
  Är det vad vi vill?
  Allt bara för att glädja makten i Sthlm?
  Underlätta för skövlarna!
  Jag både gillar och ogillar de samiska organisationerna.
  Jag beundrar deras tåga t ex i Girjasrättegången
  (Och den fina artikeln i VK om Sveaskog härom veckan).
  Men avskyr att de ger sig på “svenskar” här i sin närhet.
  Som om alla som inte är renskötare eller samisktalande är uppflyttade sörlänningar och fiender.
  Det är okunnigt och destruktivt.

 2. Jo sen heter inte tält Kåta utan Lavvu.
  Det vanligt förekommande ordet “kåta” har inget med tält att göra utan betyder hem,
  både i Samiska och Finska m fl. (cottage).
  Men det brukar inte löna sig påpeka.

  De som kallar sig “samer” idag kan ofta inte samiska sedan barnsben och gör samma misstag som alla andra.
  Det enda som vi kan bevara inför framtiden är de samiska resterna i norrländska dialekter.
  Bevara dom med stolthet.
  Inge vika för att vi blir mobbade av sörlänningar för att vi säger “fel” enligt deras språkhistoria.
  Varför skulle inte vi ha ett lika stort värde???
  Nä, det har vi ju inte, inte ännu.
  Men det står i “Declaration of Independence”.
  Alla människors lika värde.
  Men Franska revolutionens idéer har ännu inte nått hit upp (den Franska kommer ur den amerikanska rev.).
  Vi ha t ex skråväsendet kvar, att man ärver yrken.
  I Finland saknas kopplingen mellan renen och etnicitet.

  1. Lavvu är tältkåta på nordsamiska. På lulesamiska, det språk som döpt hela den här delen av Sábme, heter tältkåta låvdagoahte. Ville inte använda för många samiska ord i inlägget…
   Hem på lulesamiska är ruokto, häjmma eller viesso.
   Visst har staten sett till att samiskan utraderats hos de flesta samerna. Effekterna efter 1928 år renbeteslag blev troligen att merparten av alla samerna förlorade sin identitet och försvenskades inpå bara skinnet.

 3. Staten har nu nästan lyckats utrota de stora samiska dialekterna.
  Umesamiskan särskilt, som var störst när staten kom hit, mest hotfull för dem.
  Den talas flytande av bara en handfull nu levande personer.
  Då räknas den inte som ett språk av staten.

  Först utrotar man den.
  När någon försöker skriva litteratur på det språket så säger staten att det inte finns…
  Ja tacka fan för det.
  Ni har ju själva utrotat det!!!

  När så få kan det så blir det knepigt.
  Det blir antingen inget intresse alls.
  Eller överdrivet intresse.
  Då tolkas allt som nåt kufiskt obegripligt urgammalt.
  Och det finns inget bättre sätt att utrota ett språk än att göra det obegripligt för ALLA.
  Även dom som egentligen kunde det från början.
  Men sanningen är ofta att samiska namn inte skiljer sig så mycket från de “svenska”.
  De olika stavningarna längs landsvägarna blir ju bara komiska.
  T ex sägs ibland nu att Kåbdalis komma från Goabba, trolltrumma.
  Men det kommer egentligen bara från kobbar, kullar,.
  Lansdskapet runt Kåbdalis är just lite kullrigt.
  Många ord är samma på samiska och svenska, särskilt norrländska där mycket av det samiska lever kvar, trots allt.
  Många säger t ex inte Lavskrika utan Govsik, från samiska ordet för den rödbruna färgen.
  I norrländska finns många andra rester av det lapska, som att inte skilja på hon och han, inte uttala tempusformer.
  Ja sa åt en att… (jag sa åt honom, jag sa åt henne).
  “jag slakta igår” (jag slaktaDE igår).
  Liksom att lägga på i ordens slut, som “storhushörnet (det stora husets hörn).
  Men även i rikssvenska finns mycket från Sami/Suomi.
  Som ordet “frusnaste” (den som är mest frusen).
  Eller Melodifestivalen.
  Det lär bli sex ord eller mer på franska, fyra på engelska, The Eurovision Song Contest.

  Den som kan samiska eller finska från barnsben vill gärna lära sig något av de stora språken.
  Staten ville förbjuda det under nästa skede av det koloniala, när lappen skulle konserveras som ett fornminne.
  Så i fas ett, från medeltiden till 1800-talets slut skulle vi utrotas.
  Sedan skulle vi bevaras på skansen.
  Så frågan är vad som kommer i nästa steg?
  Blir spännande och se vad dom hittar på härnäst i Sthlm.
  Något klokt lär det ju inte bli.
  För det har dom inte råd med.
  Om dom skulle betala för elen, skogen och mineralerna, plus betala skadestånd för allt dom förstört, som andra måste göra.
  Då skulle svenska staten gå i konkurs ögonblickligen.

  Ett av skälen till norrlänningar bör engagera sig i Republikanska föreningen.
  Ur sveakonungarnas förtryck kommer det elände vi har idag.
  Sedan Saltsjöbadsuppgörelsen mellan LO och SAF på 20-talet så förvaltas detta förtryck av norrlandsosseriet.
  Det reaktionära partiet i norr.

 4. Vuoga , kan vara roligt, skönt. Stajgga , stuv, uthållig, livkko, småskrika, när man flyttar med renarna, Jag kan ha fel, men tror det är så

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *