Ide i samma myrstack som i fjol
on 10/04/2018

Otaliga är de berättelser om björniden och björnjakter jag fått höra genom åren. Framför allt när jag som liten lyssnade till morfar Ruperts berättelser och morbror Mauritz. Bland andra Spielteks ide i Bäŋganjunnje och sonen till Spieltek Erik Olof Nilssons (morfar Ruperts far) ide på sörsidan Darreädno. Ett ide jag och Mauritz skidrade för att söka när jag var elva år men inte hittade. Mauritz hade varit där flera gånger, men på äldre dar lyckades han aldrig återfinna det. Det gjorde däremot Mauritz kusin Erik Yngvesson, efter decennier av letande, framför allt på älgjakten.

Spielteks ide är mig veterligt aldrig återfunnet, men jag har mina teorier om en person som kan ha hittat det. Återkommer om det…

De här släktens idena hade speciell tyngd i berättelserna. Bägge var så kallade klippiden, där björnar under alla tider hade tillbringat vintrarna.

Mauritz berättade om hans farfars ide (Erik-Olof) var sagt skulle ge en björn till varje efterkommande generation. Men så blev det inte. Har aldrig hört att Rupert skjutit någon björn där, ännu mindre tagit någon med spjut, som brukligt var innan de tillförlitliga skjutvapnens tid.

Andra iden var oftast inte så mycket med. De kunde vara utgrävda i en grusslänt i fjällkanten eller i skogen, vilka rasade ihop direkt tjälen gick ur jorden.

Eller också var de anlagda de i en stor och lättgrävd myrstack, en konstruktion som också den kollapsade när snön smälte bort. Men det finns undantag. Ett lufthål visar att det  myrstackside som jag träffade på ifjol verkar vara bebott också i år.

I maj när det är mindre snö kommer jag att besöka platsen, men inte nu i april. Jag vill inte riskera att störa björnen eller björnarna och kanske själv bli skadad. Flolårets episod var alltför spännande…

Min son Nils, imorgon fem år, vid det av två björnar bebodda idet jag hittade i fjol.

 

Träffar: 48


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Be the first to commentTor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag