Ide i samma myrstack som i fjolOtaliga är de berättelser om björniden och björnjakter jag fått höra genom åren. Framför allt när jag som liten lyssnade till morfar Ruperts berättelser och morbror Mauritz. Bland andra Spielteks ide i Bäŋganjunnje och sonen till Spieltek Nils-Erik Jakobsson, morfar Ruperts farfars, ide på sörsidan Darreädno. Ett ide jag och Mauritz skidrade för att söka när jag var elva år men inte hittade. Mauritz hade varit där flera gånger, men på äldre dar lyckades han inte återfinna det. Det gjorde däremot Mauritz kusin Erik Yngvesson, efter decennier av letande.

Spielteks andra ide är mig veterligt aldrig återfunnet, men jag har mina teorier om en person som kan ha hittat det. Återkommer om det…

De här släktens idena hade speciell tyngd i berättelserna. Bägge var så kallade klippiden, där björnar under alla tider hade tillbringat vintrarna.

Mauritz berättade om hans farfarsfars ide (Spieltek, Nils-Erik Jakobsson) hade sagt att idet skulle ge en björn till varje efterkommande generation. Men så blev det inte. Spielteks son Erik-Olof Nilsson dräpte en björn i idet men jag har aldrig hört att morfar Rupert skjutit någon björn där, än mindre tagit någon med spjut, som brukligt var innan de tillförlitliga skjutvapnens tid.

Andra iden var oftast inte så mycket med. De kunde vara utgrävda i en grusslänt i fjällkanten eller i skogen, vilka rasade ihop direkt tjälen gick ur jorden.

Eller också var de anlagda de i en stor och lättgrävd myrstack, en konstruktion som också den kollapsade när snön smälte bort. Men det finns undantag. Ett lufthål visar att det  myrstackside som jag träffade på ifjol verkar vara bebott också i år.

I maj när det är mindre snö kommer jag att besöka platsen, men inte nu i april. Jag vill inte riskera att störa björnen eller björnarna och kanske själv bli skadad. Flolårets episod var alltför spännande…

Visningar: 42

Ett svar på ”Ide i samma myrstack som i fjol”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *