Hysterisk takt på skogsmissbruket
on 11/04/2018

Skövling av granurskog vid Gállok, Jokkmokks kommun.


Avverkningstakten
av naturskogar, urskogar och nyckelbiotoper är hysterisk idag. Det är som om skogsägarna håller på att svälta ihjäl. Ingen hänsyn tas till det rika, myllrande livet i gammelskogarna, till renskötselns behov av hänglavsskogar eller kommande generationers möjligheter av att uppleva riktiga skogar. I västvärlden torde Sverige inneha rekordet i skogsskövling. Det är ett våldsamt krigande om att spara varenda liten rest gammelskog som finns kvar. Medborgarnas Sveaskog och Fastighetsverket är inte bättre än någon annat skogsbolag. Absolut värst i Jokkmokks kommun är Allmänningen. Allt ska bort och ersättas av tallplantager. Om samma skövling skett i Amazonas hade det tagit hus i helvete. Privata skogsägare måste få en generös ekonomisk ersättning för att spara sina skogar. En ersättning som måste betalas ut skyndsamt. Skogsbolagen härjar på mark som är stulen av samer. Häleriet kan vara svårt att ta in, men ett faktum. Därför måste bolagen visa ödmjukhet inför det förhållandet och helt stoppa sina avverkningar av de få spillror av gammelskogar som ännu finns kvar. Följande video visar tillståndet i Gállok vid byn Björkholmen och Lilla Lule älv.

Träffar: 37


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


One Reply to “Hysterisk takt på skogsmissbruket”

 • Svenska staten skämmer ut sig.
  Igen!
  Kronofogden bränner gamla boplatser.
  När ska svensken inse att staten är svenskens fiende.
  Svenska staten har växt till en kancer i samhället.
  Till viss del troligen en följd av att vi inte var med i världskrigen.
  Vi har inte reformerat vårt staskick sedan Gustav Vasa.
  Han som för övrigt införde den statliga skövlingen i norr!
  Efter att han stulit själva marken.Tor Lennart Tuorda

Tor Lennart Tuorda med fjället Fieres i bakgrunden.

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag