Hemliga Sveaskog greenwashar vidare i Maskaure sameby

Under många år har skogskyddaren och medlemmen i Naturskyddsföreningen Björn Mildh uppmärksammat Sveaskog om artrika gammelskogar och urskogar som skogsbolaget säger sig äga. Skogar som Sveaskog haft planer på att kalavverka. Skogar som trots sin urskogskaraktär ändå skövlats, eller att planerna blivit satta på vänt på grund av den uppmärksamhet som Björn Mildh har väckt. På senare år samarbetar han med Naturskyddsföreningens länsförbund och med berörda samebyar. I fallet nedan Maskaure skogssameby. Tyvärr har Sveaskog uppvisat en trotsig arrogans genom åren. De har mörkat inventeringar och ägnar sig åt Greenwashing av stora proportioner. Så stora att just Sveaskog vann Jordens vänners Svenska Grenwashpriset 2020.

Jag vill dela vidare det senaste brevet från Björn, Leif, Johanna, Björn och Marcus skickat till ansvariga personer på Sveaskog. Tack för att ni kämpar för alla djur och växter i våra underbara skogar 🙂

“Bästa Anette, Jenny och Fredrik

Åter vill vi uppmärksamma er på skogen på Biellovare, nu för sjätte gången. 

En hänglavsrik naturskog med höga naturvärden som Sveaskog vill avverka i Maskaure samebys renbetesmarker, utan att ens ha redovisat någon naturvärdesbedömning.

Bolaget har tvärt om i brev i klartext låtit förstå att man inte kommer att skicka någon skriftlig redogörelse. Vi skall nöja oss med att läsa Sveaskogs inventeringsbeskrivning med rubriken: ”En ovärderlig process. 3 steg till naturens bästa”. Bolagets egenhändiga fribrev och gröna ord för  “greenwashing” i Biellovare.

Naturvårdare har inventerat och dokumenterat skogen. 

Vår bilddokumentation och artlista framgår nedan. Inventeringen är utförd den 20.7.2020.

Artlista och antalet fynd av respektive art. (Rödlistade: NT nära hotad, VU sårbar).

GarnlavAlectoria sarmentosa NT     11
GränstickaPhellophilus nigrolimitatus NT       9
Granticka Porodaedalea chrysolomaNT       8
BårdlavNephroma parile4
Knottrig blåslavHypogymnia bitteri NT      3
Blanksvart spiklavCalicium denigratumNT      2
Stuplav Nephroma bellum2
LuddlavNephroma resupinatum2
GammelgransskålPseudographis pinicolaNT      2
VedtickaFuscoporia viticola2
HartickaPelloporus leporinusNT      2
UlltickaPhellinidium ferrugineofuscumNT      2
SpindelblomsterNeottia cordata1
ÖgonpyrolaMoneses uniflora 1
Blågrå svartspikChaenothecopsis fennica NT    1
VedskivlavHertelidea botryosa 1
Korallblylav Parmeliella triptophylla1
Lunglav Lobaria pulmonariaNT     1
Skrovellav Lobaria scrobiculataNT     1
Vitmosslav Icmadophila ericetorum1
Stjärntagging Asterodon ferruginosusNT      1
GräddporingSidera lenis s. str. VU      1
ViolmusslingTrichaptum laricinumNT      1
RosentickaRhodofomes roseus NT     1
NordtaggingOdonticium romelliiNT      1
Järpe Tetrastes bonasiaNT      1
Tretåig hackspettPicoides tridactylusNT      1
LavskrikaPerisoreus infaustus 1
Arter upphittade i Biellovárre av ideellt arbetande naturmänniskor.

 
N
aturskogen på Biellovare håller höga naturvärden och är viktig renbetesmark!

Samebyn säger nej till avverkning. Alla hänglavskogar skall sparas. Hänglavar och andra lavar på träden är livsviktiga när marklaven är oåtkomlig för renarna.

De flesta hänglavskogar utanför reservaten är dessutom redan avverkade.

Samebyns företrädare och naturvårdare har upprepade gånger begärt en öppen, skriftlig naturvärdesredovisning av Sveaskog. Men bolaget vägrar, gång på gång.

Sveaskogs naturvärdesbedömningar tål ingen öppen granskning!

Ännu en gång Sveaskog. Ingen renbetesskog och naturskog med höga naturvärden skall huggas med hemlighållen naturvärdesbedömning som grund. Allra minst om berörd sameby har sagt nej till avverkning.

Rennäringen är klassad som Riksintresse!

Vår urbefolkning samernas rätt skall respekteras!
Renbetesskogar och skogar med höga naturvärden skall lämnas ifred, inte avverkas!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Björn Olin, filmfotograf / Helifilm.com”

Visningar: 116

5 svar på ”Hemliga Sveaskog greenwashar vidare i Maskaure sameby”

 1. Norran idag. Framsida och mittuppslag.
  Anders Gustavsson, han som lärt upp många av oss som i ämnet skogsskövling.
  Bra kämpat, men så lite utdelning.
  Området är troligen världens mest sönderhuggna region.
  Fattigdom och avfolkning är vad som väntar dem som offrat sin hembygd.
  SNF riks…
  Var är dom, vad gör dom, inget i vanlig ordning?
  Näringsdepartementet styr över Sveaskog.
  De talas om miljösatsningar i riskdan.
  Lögner, för de gör tvärtom.
  Inget skadar klimatet mer än förstörelsen av skogens ekosystem.

  1. Bra att veta är att all skog “långt bort” stals av kungen.
   I ljuset av den kunskapen blir skövlingen än mer rättsvidrig. Men det förklarar ju kanske varför ingen hänsyn tas. Tjuvgods vårdas sällan varsamt.
   Men alternativet, lika dikterat av överheten, att “skydda skog”, ligger inte heller i linje med vad allmänheten i dessa trakter önskar.
   För de reservatsregler som gäller ger också stora problem.
   De år jag rörde mig i “det glömda landet” så slogs jag av att irritationen kunde vara lika stor över skogsskövling och annan kolonial utsugning som när mark skulle köpas in med skattemedel.
   Eftersom det reglemente som då gäller inte är skrivna för ändamålet.
   Galenskaperna finns på alla håll kan man säga.
   Det ger svag kamplust, när två dåliga alternativ finns att välja på.

   1. Lite som Ford jobbade.
    “Du får välja vilken färg du vill,
    bara du väljer svart”.
    -Vi ger dig flera alternativ,
    i samtliga vinner vi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *