Ha den äran du gamla du fria

swedish parliament

Här sitter de alltså riksdagsledamöterna. När det är fullt i salen är väl endast när kungen är där. De flesta är urbaniserade, rotlösa och naturfjärmade. Ingen av dem har under sin skolgång läst en rad om urfolket samerna. Ändå ska de besluta om mitt folk, vilka ju lever parallellt med det dominerande folket, svenskarna. Ändå ska de stifta lagar om oss eller uppdatera någon gammal lag eller neddatera någon nyare.
Renbeteslagarna från 1800-talet och från 1928, uppbyggda utifrån klockren rasism och darwinism, är oantastbara. Minerallagen med rötterna i 1500-talet likaså. Och skogsvårdslagen som trummades igenom 1903. Fortsätta skövla sönder urgamla samiska kulturlandskap är tidens melodi.

Det förs ingen politik om urfolksrättigheter som ju riksdagen har skyldighet att göra. Varenda kamp för att vi ska kunna få tillbaks några av de rättigheter vi haft innan Sverige kom dundrande till Sábme måste dras i domstol.

I Sverige finns inte samerna. Någon klimatkris existerar inte och skogsbruket, jordbruket, vattenkrafts-industrin, gruvnäringen och vindkraftsindustrin sköter sig utmärkt. Det finns ingenting att klaga på. Lyxproblem bara.

Grattis ditt självförhärligande helvete.

Träffar: 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *