Gröna bubblor på Sveriges 500 årsdag

Magnus Henrekson, professor och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning beskriver historiska och nutida svenska fiaskon, med tyngdpunkt på dagens så kallade gröna omställning.

Gröna bubblor på Sveriges 500 årsdag att påminna läsarna om är Vasas förlisning, europeiska krigen, Nasafjäll, Kedkevare, Alkavare, lappmarksplakaten, nybyggarskolonisationen i Sápmi, Odlingsgränsen och renbeteslagarna. Bubblorna kan liknas vid Avvittringen, Vattenfall, renbeteslagen, Sveriges Rasbiologiska institut, trakthyggesskogsbruket, aluminiumsmältverken, plastcykeln Itera, Stålverk 80, den fria småviltsjakten, Blaiken, Noun, Hybrit och H2 Green Steel. Exemplen är några historiska, nutida och kommande svenska floppar, vansinnigheter, övergrepp och kommande storslagna fiaskon som staten Sverige gjort, gör och kommer att göra sig skyldiga till. Med tyngdpunkt norra Sverige och Sápmi.

Magnus Henrekson, professor och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning beskriver historiska och nutida svenska fiaskon, med tyngdpunkt på dagens så kallade gröna omställning.
Blaiken i Storuman, ett av många gruvfiaskon som kostat skattebetalarna hundratals miljoner i saneringskostnader.

Jag läser artikeln Det “gröna” stålet i Norrland – ett nytt stålverk 80? på bloggen Ekonomistas skriven av Magnus Henrekson, professor och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Christian Sandström, teknologie doktor och biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Henrekson är även docent vid Chalmers och knuten till Ratio.

Skribenterna är minst sagt förvånade över den avsaknad av kritik som finns från ansvariga politiker, tjänstemän och från en samlad journalistkår om de enorma industrisatsningar som planeras i framför allt Norrbotten och Västerbotten. Satsningar som redan i sina planeringsstadier kostat många skattemiljarder:

“Projekten framstår alltmer som ännu en grön bubbla, som ett nytt Stålverk 80 fast i större skala.”

En hajp som saknar proportioner


Magnus Henrekson och Christian Sandström summerar sin artikel om gröna bubblor på Sveriges 500 årsdag:

“Gröna bubblor har uppstått under 2000-talet som en följd av att det offentliga har givit riktade stöd till specifika teknologier såsom biogas, etanolbilar och etanolproduktion. Detta har snedvridit incitamenten, skapat en konsensuskultur och i det tysta givit intressegrupper ett oproportionerligt stort inflytande. Satsningarna på vätgasbaserat stål i norra Norrland har stora likheter med de insatser som givit upphov till tidigare gröna bubblor. Massiva offentliga stödinsatser i kombination med överdrivet optimistiska beskrivningar från politiker och intressegrupper skapar en hajp som inte står i proportion vare sig till projektens tekniska, företagsekonomiska och samhällsekonomiska potential eller till deras miljönytta. En så massiv utbyggnad av elbehovet i norr är knappast förenlig med behoven i södra Sverige där 90 procent av befolkningen och jobben finns. Den är heller inte förenlig med en långsiktigt hållbar utveckling och ett differentierat näringsliv i norr. Till de största förlorarna ska läggas de som i dag bedriver verksamheter i den nordligaste delen av Sverige.”

Åsa Lindstrand borde få pris

Jag konstaterar krasst att hela den så kallade gröna omstållningen är en hallelujabubbla. En bubbla från en politisk sekt som saknar förankring i verkligheten. Som inte ger någon genuin hållbar utveckling, vare sig på miljöområdet eller pengaekonomiskt. Den så kallade gröna omställningen är ännu ett exempel på ett praktfullt svenskt fiasko.

Men omställningen rullar på som en gigantisk kolonial parasit kamofluerad av gröna floskler. Det är grön kolonialism det handlar om. Den enda journalist i hela Sverige som på riktigt beskriver detta faktum heter Åsa Lindstrand. Hon jobbar på tidningen Samefolket och borde få alla pris som finns.

Gröna bubblor måste firas på Sveriges 500 årsdag!

.

Mer i ämnet på kvikkjokk.nu
EU:s gruvlag boostar kolonialism!
Regeringens uranbrytning

Sponsra mina oberoende och reklamfria skriverier på denna blogg med en swish 0702300955.
Varma tack!
/TorVisningar: 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *