Gállok just nu

Jag visste inte om det som har målats tidigare. Wow!

Jag har varit i Gállok rätt så flitigt på senare tid. Både för att dokumentera det som finns kvar att dokumentera, för att guida en filmare men också för att gå med hundarna på Melkers väg, som björkholmsborna kallar den grusväg som går in området rakt ovanför den nära 400 meter djupa malmkropp som ligger där som ett jävulusiskt vilande hot i rådande sjuk svensk politisk doktrin.

Gállok, fjället Jarre i bakgrunden.

Passerar en liten finkrossad grushög. Troligen reflekterar de flesta inte över denna hög. Men den ingår i ett drama med prospektören/lycksökaren/pajasbolaget Beowulf Mining, jag själv och polisen.

2012 anmälde jag pajasbolaget för miljöbrott. I ett polisförhör i mitt andra hem i Kvikkjokk uppmärksammade jag polisen om att Beowulf Mining hade utsatt Moder Jord för läckage av hydraulolja, den värsta av miljöförstörande oljor och att bolaget maskerat läckaget med gruset från grushögen.

Men det märktes. Och märks än idag.

När Beowulf Mining maskerade sitt grava miljöbrott med grus tyckte de tydligen att förgiftningen av Moder Jord var tillräckligt åtgärdad. Det tyckte märkligt nog också miljöåklagaren i Östersund som hade hand om ärendet. Brott kunde inte styrkas, sade denna. Ingen kunde bevisligen säga att det var just pajasbolaget som var orsak till läckaget. Kanske någon björkholmsbo var där just då med sin traktor och läckte, eller någon annan? Eller kanske det var jag själv som hällde ut oljan? Bara för att jävlas, liksom. För att få ett case. Sätta dit pajasbolaget.

Vare sig polisen eller Länsstyrelsen i Norrbotten har brytt sig om att leja en grävmaskin för att sanera det extremt miljöskadliga läckaget.

Tilltron till mig som uppgiftslämnare var tydligen lika med noll. En part negativt inställd till gruvprojektet, hur mycket tillit kan fästas vid uppgifter som en sådan lämnar. En överdriven lapp, typ!?

Sámi Resistence Movement har taggat ett elskåp i Gállok 🙂

SÄPO har bevakning på min person. Och folk som söker anställning och/eller projektanställningar tillfrågas om de har samröre med mig. Jag klassifficeras som terrorist, typ, och är en ytterst farlig person. Men hur kan fredlig civil olydnad vara farlig? Den har byggt hela Sveriges demokrati ju. Alla grundlagar är uppbyggda utifrån motstånd från gräsrötterna.

På bilden ovan visas resterna av ett plakat som medlemmar i nätverket Gruvfritt Jokkmokk gjort. Detta är ett av många exempel på hur våra kritiker, gruvkramarna, beter sig. De kan inte beskriva sin fantasta gruvframtid utan sabbar hellre våra skyltar. Allt ska ner. Banderoller, skyltar, plakat, vägvisningar.Till vänster tallplantage blandad med björk. till höger kalhygge, längst bort: kontinuitetsskog, dvs. skog som aldrig har kalavverkats.


Jokkmokks Allmänning som säger sig äga Gállok, som den svenska smeten gett dem tillstånd till att äga, som är stulet från samiska rättighetsägare, som läcker, som alla andra kalhyggen, metan, lustgas och koldioxid i ofantliga mängder till luften och där näringsämnen och frigjorda tungmetaller far ner till vattnet. I detta fall Lill Luleälv som rinner ner i det redan övergödda Bottenviken.

Ingen bryr sig om de enorma utstläpp av klimatgaser som skogsmissbruket bidrar till eller utsläppen till vattnet. Recipient för Bodens och Luleså hundra tusen innevånare. Hur fan är det möjligt?!!!

På ovanstående bild visas hur Beowulf Mining “återställt” de provbrott de spängt sönder. På nio år har endast ett fåtal tallplantor rotat sig. Dock kommer all den skog som tidigare har stått här aldrig att komma tillbaka. Man kan inte återplantera skog, endast träd. Kring skogens 2000 arter reduceras i ett huj till ett tjugotal arter på alla dessa förbannade kalhyggen. Den svenska modellen. Halleluja, liksom…

Visningar: 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *