Forskare skrotar ner
on 12/10/2015

Malmhög, Laponia, RuovddevárreUnder lång tid har forskare utnyttjat kvikkjokkfjällens djur och natur för sina analyser. Kvarlämnat skrot vittnar om deras framfart.
De tidiga gruvprospektörerna kanske inte kan kategoriseras som forskare, men det var väl det de höll på med. Knackade ner borrar med slägghammare för att forska om hur berggrunden såg ut. Bilden ovan från Ruovddevárre i världsarvet Laponia.
Axel Hambergs gärning är också världsberömd och många av hans värdefulla rön håller än idag. Inte minst till gagn för klimatforskningen. Men mycket plåtskräp har han lämnat efter sig. Tydligen stämplat som kulturlämningar, men ändå. Jag tycker att bland andra nederbördsmätaren som står i urskogen i Sareks sydligaste hörn (Laponia) inte har någonting där att göra. Den kommer att rosta sönder och falla isär eftersom ingen underhåller den.
Axel Hambergs nederbördsmätareDe insektsforskare som inte plockat upp sina insektsfällor på Biellonjárgga i Virihávrre i Badjelánnda borde göra det (om de nu inte gjort det för det är ett tag sen jag var där…).
Hink från insektsforskningInsektsfällor vid forskningSönderblåst InsektsfällaDen kvasiforskning på rovdjur som hållit på i Kvikkjokk i nära 30 år har, förutom en massa störningar och skadade och dräpta rovdjur, också bidragit – tältstång i aluminium…
Rovdjursforskares kvarlämnade tältstag i aluminiumEn älgstig vid Kvikkjokk har någon människa snitslat med plastsnitslar. Vederbörande ska väl forska i just älgstigar? Kan faktiskt inte vara någon annan än en forskare som gjort detta. Men om forskaren inte kan följa en i mina ögon övertydlig, i sekler väl trampad väg, borde hen byta ämne.
Snitslad älgstig

Träffar: 26


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Be the first to commentTor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag